IMPEL Logo

O společnosti IMPEL

Členy skupiny IMPEL je 55 orgánů pro životní prostředí z 36 zemí: 28 členských států EU, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Srbska, Turecka, Islandu, Kosova*, Albánie, Švýcarska a Norska. V rámci asociace IMPEL jsou tyto země označovány jako členské země IMPEL.
Valné shromáždění IMPEL může do asociace přijmout pozorovatele, kteří se pak mohou účastnit zasedání valného shromáždění s hlasem poradním. Pozorovatelem může být mezinárodní organizace nebo síť, která má úzkou vazbu na činnost IMPEL. Projektů a aktivit IMPEL se mohou účastnit také odborníci, které nominuje zástupce pozorovatele.

(*Tímto jmenováním nejsou dotčeny postoje ke statusu a je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova)

.

Subscribe to our newsletter