IMPEL Logo

About IMPEL

Představenstvo je výkonným orgánem sdružení a odpovídá za každodenní řízení a provádění rozhodnutí valné hromady. Například řídí vztahy s klíčovými externími zúčastněnými stranami, jako je Evropská komise, sestavuje rozpočet sítě a v případě potřeby spravuje a přiděluje finanční prostředky. Představenstvo dohlíží na činnost sekretariátu.

V současné době se představenstvo skládá z:

Marco Falconi

Marco Falconi pracuje jako technolog v italském Institutu pro ochranu a výzkum životního prostředí (ISPRA) a je vedoucím odborného týmu IMPEL pro vodu a půdu. Je držitelem dvou magisterských titulů – jednoho v oboru environmentálních věd a druhého v oboru geologie.
Marco má mezinárodní zkušenosti s projekty OSN v balkánských zemích a s hodnocením GEO6. Je jedním z členů Národního referenčního centra pro půdu EIONET. V ISPRA je koordinátorem kapitoly “Půda a půda” výroční zprávy o městských oblastech. Je také vědeckým koordinátorem každoroční konference Remtech Europe, která se zabývá kontaminovanými místy. Vyučuje hodnocení životního prostředí na Polytechnické univerzitě v Marche a na univerzitě v Camerinu.

Florije Kqiku

Florije Kqiku, a seasoned professional with nearly two decades in Government of Kosovo and four years in the private sector, excels in environmental law and enforcement. Serving as the Head of Division for Inspection at the Ministry of Environment, Spatial Planning, and Infrastructure in Kosovo from 2014-2023, she led strategic initiatives, represented Kosovo internationally, and managed legislative reforms. Florije's expertise extends to project management, training, and coordination in regional and EU networks. Holding a Master's in Management and The Environment from the University of Lancaster and a background as an engineer of architecture from the University of Prishtina, she offers a unique and comprehensive perspective on environmental issues. Florije is a multilingual, dedicated leader, actively contributing within IMPEL since 2014, participating in various projects, including those focused on combating Environmental Crime. Notably, she has served as the National Coordinator for Kosovo within the framework of IMPEL and as the National Coordinator for EnviCrimeNet for a decade.

Rob Kramers

Rob Kramers is an international expert and programme manager at the knowledge Centre for the Environment at Rijkswaterstaat in The Netherlands. His organisation is part of the ministry of Infrastructure and Water management. 

The primary focus of his team is capacity building and training on environmental themes. With 25 years of experience within IMPEL, Rob contributed on many of the projects. Doing the Right Things (Inspection planning) and the Knowledge and Innovation Centre are some of them. Rob was the programme manager for IMPEL’s Knowledge and Information Programme and is one of the ambassadors of the IMPEL Review Initiative programme.

Bojan Počkar

Bojan je vedoucím inspektorem životního prostředí na Inspektorátu životního prostředí a územního plánování ve Slovinsku. Vystudoval organizační vědy na Univeristy of Kranj ve Slovinsku. Je vedoucím meziresortní pracovní skupiny pro problematiku TFS ve Slovinsku (členové Inspekce, Policie, Finanční správy) a již více než 10 let je zapojen do programu IMPEL jako národní koordinátor, národní kontaktní osoba v oblasti TFS, člen Řídicího výboru pro expertní tým Waste&TFS a aktivní člen různých projektů IMPEL v rámci Waste&TFS a průřezových expertních týmů. Bojan je místopředsedou pro projekty. 

Marinus Jordaan

Marinus Jordaan is working as an inspection expert in the behavioural intervention team of the regional environmental agency DCMR Rijnmond area in the Netherlands. He joined the IMPEL family with the Idepend decision tool project in 2012. He joined the IED Implementation project in 2015 and is Industry and Air deputy since 2021 and became expert team leader in April 2023. Marinus has international experience in soil investigation and remediation in Australia, training inspectors and permitters from several at the time ‘’new’’  EU members from 2000 on in Poland, Latvia, Estonia and Bulgaria but also others like Russia. He holds the B.Sc. in Environmental Engineering from the van Hall Institute in Groningen and Master of Public administration from the Antwerp University.

Alfred Dreijer

Alfred pracuje na úřadu pro vydávání povolení v provincii Drenthe v Nizozemsku, kde vydává povolení k lovu, ochraně přírody a lesnictví. Za provincii Drenthe se účastní práce v národní pracovní skupině pro zákon o ochraně přírody a v národní pracovní skupině pro management vlků. Jeho předchozí zkušenosti zahrnují práci realitního agenta na ministerstvu zemědělství, přírody a rybolovu a také práci úředníka ochrany přírody v provincii Frísko. Ve skupině IMPEL působí od roku 2017  a v roce 2021 byl zvolen vedoucím týmu odborníků na ochranu přírody.

Martine Blondeel

Martine je vedoucím odborníkem na politiku životního prostředí a územního rozvoje na odboru životního prostředí a územního rozvoje vlámské vlády v Belgii. Předtím dlouhá léta působila jako vedoucí oddělení hlavního inspektorátu inspekce životního prostředí. V této funkci dohlížela na koordinaci práce několika odborníků v různých oblastech životního prostředí, jako je ovzduší, odpadní vody, odpady, přeprava odpadů, hluk, zápach, látky poškozující ozonovou vrstvu a skleníkové plyny, půda a podzemní vody, geneticky modifikované organismy, systémy hospodaření s energií, systémy environmentálního řízení a nařízení Reach. Předtím působila jako koordinátorka-expertka v oblasti kontroly znečištění ovzduší a obtěžování zápachem. Má zkušenosti jako inspektorka životního prostředí, odbornice na politiku v oblasti ovzduší a jako vědecká pedagožka. Vystudovala univerzitu v Lovani a následně další studia na univerzitách v Antverpách a Gentu. Ve skupině IMPEL působí od roku 2007 – především v expertních týmech Průmysl & Ovzduší a Průřezové otázky – a v roce 2021 byla zvolena vedoucí expertního týmu Průřezové otázky.

Subscribe to our newsletter