IMPEL Logo

About IMPEL

Sekretariát tvoří tým pěti úředníků:

Will Fawcett

Will Fawcett je zodpovědný za organizační a provozní podporu společnosti IMPEL. Jeho hlavním úkolem je plánovat, koordinovat a sledovat zasedání správní rady a valné hromady. Podporuje předsedu a místopředsedu v jejich práci. Pomáhá připravovat žádosti o granty a zprávy ve spolupráci s představenstvem, vedoucími odborných týmů, projektovým a finančním pracovníkem. Koordinuje činnost sekretariátu a propojuje a řídí dodavatele zboží a služeb. Koordinuje také činnosti s dalšími příslušnými sítěmi pro dodržování předpisů v oblasti životního prostředí.

 

Pinar Topkaya

Pinar Topkaya má na starosti řízení projektů. Je zodpovědná za dohled nad portfoliem projektů a činností a za vytváření plánů řízení projektů IMPEL. Vytváří plány řízení rizik a zajišťuje hlášení a kontrolu změn. Podporuje odborné týmy při sestavování jejich pracovních plánů. Zajišťuje včasné monitorování a podávání zpráv o průběhu projektu a vypracovává odborné zprávy pro podávání zpráv o grantech IMPEL’. Podporuje vedoucí projektů při kontrole nákladů ve spolupráci s finančním pracovníkem.

Fotini Stamati

Fotini Stamati - Obecné administrativní podpůrné služby

Fotini Stamati poskytuje IMPEL’s obecnou administrativní podporu. Řídí proces projevení zájmu a přístup členů’ na intranet a udržuje aktualizovaný seznam kontaktů. Rozesílá příslušné informace národním koordinátorům, představenstvu a členským organizacím. Podporuje intranetovou komunikaci představenstva, výborů, projektů a aktivit sítě. Zajišťuje zálohu pro nastavení videokonferencí a postupů registrace pro zasedání IMPEL a spravuje kalendář IMPEL.
Claudia Wunderlich and Grit Mohr

Claudia Wunderlichová je stará se o finanční správu IMPEL’u. Připravuje interní a externí audity a finanční zprávy, souřadnice rozpočtové jednotky v Evropské komisi, a řídí daňové povinnosti ve spolupráci s externím účetním a belgickými úřady.  Ona is poskytující finanční informace fnebo the Board, PMG, a provozní podpora v cospolupráce s projektový pracovníks and kontroluje IMPEL’s peněžní a rezervní fondy as IMPEL’s finanční úředník

Eleni Belmpa

Eleni Belmpa is in charge of Travel and Event Management and Support in IMPEL. She is responsible for preparing, organizing and managing IMPEL's virtual and hybrid physical events, including conferences, meetings, and general assemblies. She also develops standardized event components, such as forms, checklists, and model communications, that can be used for all events.

Sophie Moritz

Sophie Moritzová nastoupila do společnosti IMPEL na pozici stagiaire na šest měsíců od ledna 2022. Bude se zapojovat do nejrůznějších aktivit a seznamovat se s úlohou sítě. Zaměří se na pomoc při vytváření nových webových stránek a práci na organizaci cest.

Şenay ARSLAN

Şenay Arslan is responsible for the dissemination of the IMPEL Project Results. She is working with Project Managers, Expert Team leads and Board in improving the dissemination of project results like guidelines, story books, checklists, handbooks, abstracts, forms, and documents. She supports the studies for developing practical self-teaching, e-learning, and training materials or other tools from IMPEL activity results. Senay also contributes to the development of the IMPEL website to optimize the IMPEL activity results for better suitability as self-teaching, learning, and training materials or other tools.

Subscribe to our newsletter