IMPEL Logo

Odmítnutí odpovědnosti

Síť IMPEL neposkytuje žádnou záruku, že poskytované informace jsou aktuální, přesné, úplné nebo bezchybné. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty vzniklé přímo nebo nepřímo v důsledku používání těchto webových stránek, pokud nebyly způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
Výslovně si vyhrazujeme právo tyto webové stránky částečně nebo zcela měnit, doplňovat a mazat bez předchozího upozornění, případně jejich zveřejňování zcela nebo na omezenou dobu zastavit.

Tyto stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky. Výslovně se distancujeme od obsahových záležitostí odkazovaných externích stránek, protože nad těmito stránkami nemáme žádnou kontrolu a nejsme zodpovědní za jejich obsah.

Všechny obrázky použité na těchto stránkách byly použity po souhlasu příslušných fotografů.

V žádném případě nenese společnost IMPEL odpovědnost vůči osobám, které se rozhodnou spoléhat na informace obsažené na těchto stránkách. Jakákoli osoba nebo subjekt, který se spoléhá na informace získané z těchto internetových stránek, tak činí na vlastní riziko.

Šíření informací na těchto internetových stránkách z naší strany nezakládá žádné právo nebo výhodu, hmotněprávní ani procesní, vymahatelnou podle zákona nebo spravedlnosti, stranou vůči síti, jejím nástrojům, jejím úředníkům nebo jakékoli jiné osobě.

Náš program neshromažďuje ani nesleduje osobní údaje ze svých internetových stránek, pokud návštěvník dobrovolně neposkytl osobní údaje pro korespondenci nebo jiné účely. Obecné informace z protokolů serveru mohou být použity ke sledování počtu návštěvníků stránek, typu použitého softwaru prohlížeče a tras, kterými návštěvníci stránky procházejí. Tyto informace budou použity pouze v souhrnné podobě a výhradně pro účely zlepšení našich webových stránek a jejich služeb pro naše diváky tím, že se usnadní vyhledávání a používání informací, které poskytujeme.

Subscribe to our newsletter