IMPEL Logo

4 Společné prohlášení ke Dni sítí, Společně v boji proti trestné činnosti proti životnímu prostředí

31 May, 2021

Společné prohlášení 4 sítí

U příležitosti Dne 4 sítí:

“Společně v boji proti ekologické kriminalitě”

21. května 2021

V pátek 21. května 2021 se více než 150 soudců, státních zástupců, orgánů činných v trestním řízení v oblasti životního prostředí, policistů a úředníků EK zúčastnilo prvního virtuálního Dne 4 sítí,

Společně v boji proti environmentální kriminalitě

Po dvou úspěšných společných konferencích v roce 2016 v Utrechtu (Nizozemsko) a v roce 2017 v Oxfordu (Spojené království) uspořádaly organizace IMPEL, EnviCrimeNet, ENPE a EUFJE s podporou projektu LIFE+ SATEC tuto virtuální akci s cílem spojit odborníky z praxe, kteří se zabývají bojem proti trestné činnosti v oblasti životního prostředí.

Celkovým cílem akcí 4 sítí je zlepšit prosazování práva v oblasti životního prostředí a spojit síly tím, že se spojí regulační orgány, inspektoři, policisté, státní zástupci a soudci. I když se práce policie, státních zástupců a soudců bezprostředněji zaměřuje na boj proti trestné činnosti v oblasti životního prostředí,  důvěra a porozumění mezi všemi účastníky řetězce dodržování předpisů je předpokladem úspěšné spolupráce na úrovni odborníků z praxe a důležitým způsobem, jak toho dosáhnout, je aktivní vytváření sítí.

Den 4 sítí se soustředil na dvě klíčová témata:

  • na revizi směrnice 2008/99/ES o trestných činech proti životnímu prostředí (“ECD”), a;
  • příští víceletý politický cyklus EU pro boj proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti (2022-2025).
  • .

Odpoledne účastníci debatovali v 5 paralelních, na konkrétní případy zaměřených workshopech o hodnocení ekologických škod u soudu (BIOVAL), opatřeních k vymáhání přepravy odpadů (SWEAP), nezákonné přepravě plastového odpadu, trestné činnosti páchané na volně žijících zvířatech, F-plynech a podvodech s bionaftou.

Den 4 sítí vedl k dvěma prohlášením 4 sítí k výše uvedeným klíčovým tématům; kECD a k Cyklu politiky EU.

Dvě prohlášení Sítí budou předložena orgánům EU během Fóra pro dodržování předpisů v oblasti životního prostředí a správu (Environmental Compliance and Governance Forum) dne 2. června 2021 v rámci Zeleného týdne a budou zaslána orgánům, které mají v jednotlivých záležitostech pravomoc (Evropská komise a Rada EU).

Kristina Rabe, předsedkyně IMPEL,

Miguel Angel Godoy, předseda sdružení EnviCrimeNet,

Anne Brosnan, předsedkyně ENPE,

Luc Lavrysen, předseda EUFJE

 

Inkedpic Smiles Li 4 Nd All Chairs

Další informace o Dni 4 sítí naleznete na níže uvedených odkazech.

Subscribe to our newsletter