IMPEL Logo

BIOVAL TENDER Termín uzávěrky 19. května

09 May, 2023

Fórum soudců Evropské unie pro životní prostředí (EUFJE). Cílem fóra je přispívat k lepšímu uplatňování a prosazování vnitrostátního, evropského a mezinárodního práva v oblasti životního prostředí:

 • Calibri;">-  tím, že přispívá k lepší znalosti práva životního prostředí mezi soudci,

 • -  sdílením judikatury a

 • -  sdílením zkušeností v oblasti vzdělávání soudců v oblasti práva životního prostředí.

  Společnost je registrována v Belgii a její právní sídlo se nachází v Bruselu. Jeho pracovními jazyky jsou nizozemština, angličtina a francouzština.

  1. je společným projektem EUFJE, IMPEL a ENPE. Jeho cílem je vytvořit nezávazný, praktický nástroj pro oceňování ekologických škod u soudu.

   Hlavními výhodami použití takového nástroje pro oceňování ve správním, občanskoprávním nebo trestním řízení by byla větší právní jistota a kratší doba trvání případu. Může také vést k rovnějšímu zacházení s podobnými případy posuzovanými v různých kontextech (různé regiony, různé soudy, různá řízení...). Zpočátku bude rozsah projektu BIOVAL omezen na oceňování volně žijících živočichů/obratlovců.

   INBO, Institut pro výzkum přírody a lesů Vlámska, vyvíjí metodu výpočtu ekologických škod u soudu a seznam hodnot, které se budou používat v soudním řízení.

   EUFJE hledá konzultanta pro vytvoření webové stránky , kde mohou zainteresované strany (orgány ochrany životního prostředí, právníci, státní zástupci, soudci) snadno konzultovat a používat metodu výpočtu a najít seznam příkladových hodnot pro přibližně 100 druhů. Na této webové stránce budou rovněž uvedeny základní informace o projektu, použitá kritéria a databáze judikátů, v nichž byla metoda použita.

   Vědecké a právní vstupy poskytnou INBO, EUFJE, IMPEL a ENPE. Konzultant by měl vytvořit webové stránky, včetně grafických prvků a odkazů na související webové stránky (např. stránky zúčastněných stran stránky, stránky IUCN, kde je uvedeno riziko vyhynutí druhů apod."

   Ve spolupráci s projektovým týmem BIOVAL a INBO bude konzultant poskytovat vysoce kvalitní služby. Konzultant musí mít aktuální a relevantní zkušenosti s prací na vývoji webových stránek.

   Konzultant začne pracovat po setkání s projektovým týmem BIOVAL a INBO.
   Poté budou webové stránky upraveny na základě zpětné vazby získané od našich členů a INBO.

   Předpokladem je profesionální používání angličtiny v písemném i ústním projevu a výborné prezentační dovednosti.

   Podmínky

   Úspěšnému uchazeči bude udělena smlouva na 7 měsíců na poradenskou činnost. Zakázka by měla být realizována v období od 1. června 2023 do 31. prosince 2023.

  Pro více informací se prosím obraťte na jan.vandenberghe@just.fgov.be

  Prosím, zašlete svůj návrh Janu Van den Berghemu do 19. května 2023. Kandidáti vybraní do užšího výběru budou informováni do 24. května 2023. Osobní nebo online pohovory se uskuteční v termínu, který bude stanoven.

  Nabídky budou hodnoceny v souladu s níže uvedenými kritérii hodnocení nabídek.

  Kritéria hodnocení nabídek

  Zakázka bude zadána ekonomicky nejvýhodnější nabídce podle metody zadání nejvhodnějšího poměru ceny a kvality. Váha 80/20 se přisuzuje kvalitě, resp. ceně. Kvalita nabídky bude hodnocena na základě následujících kritérií:

  1. (a)  Kvalita a funkčnost navrhované služby (60 bodů).

  2. (b)  Organizace práce a zdroje pro zajištění dodávky díla (20 bodů)

  3. (c)  Zkušenosti (20 bodů). Zvláště důležité budou zkušenosti a úspěchy při vedení podobného projektu

   .

Subscribe to our newsletter