IMPEL Logo

Výběrové řízení na správce sítě EUFJE

11 Nov, 2021

Fórum soudců Evropské unie pro životní prostředí (EUFJE) bylo založeno v roce 2004. Cílem fóra je přispívat k lepšímu provádění a prosazování vnitrostátních, evropských a mezinárodních právních předpisů v oblasti životního prostředí:

• přispíváním k lepší znalosti práva životního prostředí mezi soudci,

• sdílením judikatury a

• sdílením zkušeností v oblasti vzdělávání soudců v oblasti práva životního prostředí.

EUFJE je síť přibližně 140 soudců a soudů ve více než 40 různých zemích. Sdružení je registrováno v Belgii a jeho právní sídlo je v Bruselu. Jejími pracovními jazyky jsou angličtina a francouzština

Síť hledá manažera sítě, který bude zajišťovat sekretářskou a věcnou podporu:

Inzerát na pozici manažera sítě EUFJE 2021

Subscribe to our newsletter