IMPEL Logo

Výběrové řízení na projekt IMPEL Supporting IED Implementation - uzávěrka 7. září

17 Aug, 2023

ProjektIMPEL na podporu implementace směrnice o průmyslových emisích (IED) má za cíl sdílet znalosti a osvědčené postupy mezi odborníky v oblasti regulace a vypracovat pokyny a školicí materiály na podporu účinného provádění IED.  

V rámci tohoto projektu působí pracovní skupina pro prasata a drůbež, jejímž cílem je provádět environmentální kontroly v intenzivních chovech hospodářských zvířat. 

V rámci této pracovní skupiny hledá IMPEL poskytovatele služeb, který by vypracoval krátké video pro účely šíření výstupů pracovní skupiny.   

Podívejte se prosím na přiložený inzerát na služby pro konzultanta v rámci projektu IMPEL Podpora implementace IED.  

Termín pro podání přihlášek je 7. září 2023. 

Subscribe to our newsletter