IMPEL Logo

Přehled projektu IMPEL Water and Land: 2022 a dále - přístup k prezentacím a videu z webináře

31 Jan, 2022

Online webinář o přehledu projektu IMPEL Water and Land:

Hlavním cílem webináře byla podpora dodržování předpisů v oblasti životního prostředí prostřednictvím síťování expertního týmu sdílením výsledků projektů IMPEL Water and Land s větším počtem úřadů a odborníků.

Expertní tým IMPEL W&L realizuje v roce 2022 řadu projektů zaměřených na podporu dodržování předpisů v oblasti životního prostředí v několika oblastech, které financuje Evropská komise a jejichž členy je 55 institucí z 36 zemí EU. Expertní tým oslovuje příslušné odborníky s cílem sdílet znalosti a praktické zkušenosti pro rozvoj harmonizovaných procesů a postupů pro lepší životní prostředí. Voda a půda jsou základním dědictvím pro podporu života současných budoucích generací na naší planetě. Projekty IMPEL Water a Land mají za cíl podpořit a zlepšit praktické pracovníky v oblasti životního prostředí v jejich každodenní práci sdílením relevantních informací a politických nástrojů Evropské komise s důrazem na implementační aspekty, konkrétně s řešeními pro uvedení práva do praxe.

Akce umožnila týmu a zainteresovaným stranám přehled o aktuálním stavu projektů a jejich hlavních oblastech zaměření pro zbývající rok. Webináře se zúčastnilo více než 200 účastníků z různých zemí a organizací, což přispělo k velmi produktivní a plodné diskusi.

IMPEL je připraven uspořádat osobní konferenci Voda a půda v termínu 11. až 13. října 2022 v Lisabonu s možností, aby se účastníci připojili i na dálku.

Subscribe to our newsletter