IMPEL Logo

Nové výběrové řízení na aplikaci pro sběr dat

19 Oct, 2021

Projekt Europe Marine Transborder Transect for the monitoring of macro fauna and anthropogenic pressures (Europe-MTT 2021),  si klade za cíl zahájit proces zakončený evropskými společnými pokyny pro monitorování kytovců a mořských želv a jejich ohrožení, jako jsou plasty a námořní doprava, v rámci rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí s využitím velkých plavidel jako pozorovacích platforem

.

V návaznosti na to hledá IMPEL poskytovatele služeb, kteří by v listopadu a prosinci 2021 pracovali v předpokládaném průměru 20 dní na vývoji APP pro sběr dat o kytovcích, dalších makroobratlovcích a tlacích, jako je námořní doprava.

Klikněte zde pro výběrové řízení a další informace: EUROPE MTT2021 IMPEL Tender

Uzávěrka pro podávání žádostí byla prodloužena do 7. listopadu 2021.

Subscribe to our newsletter