IMPEL Logo

Výběrové řízení na projekt nakládání s těžebním odpadem

25 Jul, 2022

Projekt IMPEL o nakládání s těžebním odpadem si klade za cíl porovnat transpozici směrnice v různých členských státech, aby bylo možné vyhodnotit společné pokyny pro lepší nakládání s historickým těžebním odpadem, a to i s ohledem na jeho využití jako druhotné suroviny. To vše by mělo být v souladu s evropskými náznaky oběhového hospodářství. V rámci projektu je třeba, aby praktické aspekty projektu (neomezující se pouze na ty regulační) zkoumala instituce nebo výzkumné centrum, které je odborníkem na problematiku nakládání s těžebním odpadem a jeho využití.

Pro potřeby projektu Nakládání s těžebním odpadem proto IMPEL hledá poskytovatele služeb.

Podívejte se prosím na přiložený inzerát na služby pro konzultanta v rámci projektu IMPEL “Management of Mining Waste”.

Uzávěrka přihlášek je 15. srpna 2022

SERVISNÍ INZERÁT PRO KONZULTANTA V RÁMCI PROJEKTU IMPEL “ŘÍZENÍ DOLOVNÍCH ODPADŮ” VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Subscribe to our newsletter