IMPEL Logo

Výběrové řízení na projekt NPRI

25 Jul, 2022

Cílem projektu IMPEL National Peer Review Initiative (NPRI) Phase IV je vybudovat autonomní kapacitu pro provádění peer review. Strategickým výsledkem práce je lepší a homogenní provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí na národní a regionální úrovni na základě specifické legislativní a technické situace každé země. Proces NPRI umožňuje identifikovat slabá místa v síti na základě místní analýzy a umožňuje určit řešení, která lze rovněž uplatnit v celé síti. V rámci projektu je třeba poskytnout odbornou podporu vedoucím projektů a týmu ve specifické oblasti vzájemných hodnocení na mezinárodní úrovni.

V důsledku toho hledá IMPEL pro potřeby IV. fáze projektu NPRI poskytovatele služeb.

Podívejte se prosím na přiložený inzerát na služby pro konzultanta v rámci projektu IMPEL National Peer Review Initiative (NPRI) Phase IV Project.

Lhůta pro podání přihlášek byla prodloužena - nové datum uzávěrky přihlášek je 8. září 2022.

Inzerát na konzultanta v rámci projektu IMPEL NATIONAL PEER REVIEW INITIATIVE (NPRI) Fáze IVVVýzva k podání nabídky

Subscribe to our newsletter