IMPEL Logo

Tři výběrová řízení na služby na podporu činností IMPEL

30 Dec, 2022

IMPEL dnes zahájil výběrová řízení na tři služby na podporu činností IMPEL. Jedná se o: 

  1. Inzerát na službu - Podpora cestování a schůzek
  2. Inzerát na službu - Webové stránky a obecná administrativní podpora
  3. Inzerát na službu - Šíření výsledků projektu

Všechny mají stejný termín pro odpovědi, a to 22. ledna do 15:00 hodin. Kontaktním místem je Jean-Luc Perrin, jean-luc.perrin@developpement-durable.gouv.fr 

Subscribe to our newsletter