IMPEL Logo

News

 • Semináře zaměřené na vlastní monitorování a podávání zpráv

  27 Sep, 2021

  Ve dnech 28. září a 11. října se budou konat online semináře o samomonitorování emisí do ovzduší provozovateli, které pořádá projekt IED Implementation IMPEL. Workshopy budou zaměřeny na vlastní monitorování provozovatele, na emise do ovzduší, kontinuální a nekontinuální, se zaměřením na spolehlivost vlastního monitorování a jeho vykazování provozovateli (povinnými osobami).

  [Read more]
 • 21. valné shromáždění IMPEL - Lisabon

  12 Jul, 2021

  Ve dnech 29.-30. června 2021 se uskutečnilo 21. zasedání Valného shromáždění IMPEL (GA). Zúčastnilo se ho více než 80 členů a odborníků. Valnému shromáždění předsedal pan José Brito e Silva, generální inspektor IGAMAOT, paní Ana Garcia, portugalská koordinátorka IMPEL z IGAMAOT, a předsedkyně IMPEL paní Kristina Rabe. Hlavním tématem GA byla dohoda o návrzích reformy řízení a rozhodovacích postupech sítě.

  [Read more]
 • ADVERT NA SLUŽBY PRO KONZULTANTY V RÁMCI PROJEKTU LIFE PROWhiBIT

  01 Jul, 2021

  PROWhiBIT je evropský projekt financovaný z programu LIFE, jehož hlavním cílem je přispět k balíčku oběhového hospodářství, zásadám a cílům v oblasti nakládání s odpady a předcházet trestné činnosti v oblasti životního prostředí, odhalovat ji a narušovat. V rámci projektu je potřeba "podat zprávu o současném stavu na mezinárodní úrovni v oblasti environmentální kriminality v oblasti odpadů (EWC)".

  [Read more]
 • ADVERT NA SLUŽBY PRO KONZULTANTY V RÁMCI PROJEKTU LIFE PROWhiBIT

  01 Jul, 2021

  PROWhiBIT je evropský projekt financovaný z programu LIFE, jehož hlavním cílem je přispět k balíčku oběhového hospodářství, zásadám a cílům v oblasti nakládání s odpady a předcházet trestné činnosti v oblasti životního prostředí, odhalovat ji a narušovat. V rámci projektu je potřeba "podat zprávu o současném stavu na mezinárodní úrovni v oblasti environmentální kriminality v oblasti odpadů (EWC)".

  [Read more]
 • WasteForce, video o nástroji pro forenzní analýzu dat z oblasti životního prostředí

  15 Jun, 2021

  Pro vysvětlení, jak funguje nástroj "Forenzní analýza dat pro obchodování s odpady" zveřejněný v rámci projektu WasteForce, bylo zveřejněno instruktážní video. Video ukazuje příklady, jak může nástroj podpořit vyhledávání a analýzu dat v oblasti nelegální přepravy odpadů.

  [Read more]
 • SWEAP, aplikace pro hlášení inspekčních údajů

  15 Jun, 2021

  Aby bylo možné zaznamenávat kontrolní údaje o přeshraniční přepravě odpadů (TFS) přímo na místě, byla v rámci projektu LIFE SWEAP vyvinuta aplikace pro hlášení kontrolních údajů pro mobilní zařízení. Aplikace je určena inspektorům a pracovníkům donucovacích orgánů v EU, kteří mohou zaznamenávat své kontroly přepravy odpadů a umožnit svým organizacím mít k dispozici úplné záznamy o kontrolách, zjištěných porušeních a následných opatřeních.

  [Read more]
 • Zápis z jednání Fóra pro dodržování předpisů v oblasti životního prostředí a řízení, 2. června 2021

  14 Jun, 2021

  Zasedání Fóra pro dodržování předpisů v oblasti životního prostředí a správu vedl Aurel Ciobanu-Dordea, ředitel pro implementaci a podporu členských států, GŘ pro životní prostředí. Zasedání se skládalo ze dvou pracovních zasedání. Během první části prvního pracovního zasedání byla představena klíčová sdělení a výsledky ze Dne 4 sítí a také příslušná práce v rámci NEPA-BRIG.

  [Read more]
 • Zelený týden EU 2021 o ambici nulového znečištění

  04 Jun, 2021

  Evropská komise uspořádala Zelený týden jako virtuální konferenci zaměřenou na ambici nulového znečištění.Akce se konala ve dnech 1.-4. června 2021. Dne 2. června se vedoucí expertního týmu pro vodu a půdu Marco Falconi zúčastnil zasedání 4.3 Odpočítávání do čistší budoucnosti: monitorování rizik nebezpečných chemických látek. Pan Falconi přednesl prezentaci na téma Řízení kontaminovaných lokalit a projektu IMPEL zaměřeného na sanaci vod a půdy.

  [Read more]
 • 4 Společné prohlášení ke Dni sítí, Společně v boji proti trestné činnosti proti životnímu prostředí

  31 May, 2021

  Společné prohlášení 4 sítí U příležitosti Dne 4 sítí: "Společně v boji proti trestné činnosti proti životnímu prostředí" 21. května 2021 V pátek 21. května 2021 se více než 150 soudců, státních zástupců, orgánů činných v trestním řízení v oblasti životního prostředí, policistů a úředníků EK zúčastnilo prvního virtuálního Dne 4 sítí, "Společně v boji proti trestné činnosti v oblasti životního prostředí".

  [Read more]
 • Přelomové případy pro biologickou rozmanitost

  28 May, 2021

  V březnu a dubnu 2021 byl proveden průzkum mezi odborníky na právo životního prostředí, včetně soudců, státních zástupců, odborníků a právníků nevládních organizací, s cílem identifikovat nevyřešené případy v oblasti ochrany přírody. Ekologické soudnictví je poslední linií obrany životního prostředí. V souvislosti s přípravou patnáctého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD COP 15) sestavil ClientEarth tento výběr deseti přelomových případů pro biologickou rozmanitost z celého světa.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter