IMPEL Logo

News

 • Výsledky projektu sanace vody a půdy IMPEL byly prezentovány na AquaConSoil 2023.

  14 Sep, 2023

  Projektový manažer pro sanaci vod a půdy Marco Falconi se zúčastnil konference AquaConSoil 2023, která se koná v Praze od 11. do 15. září 2023. Marco Falconi prezentoval výsledky projektu IMPEL Water and Land Remediation na konferenci 13. září 2023 v rámci TOPIC 3: Sustainable remediation, emerging contaminants and prevention towards zero pollution (Udržitelná sanace, nově se objevující kontaminanty a prevence směrem k nulovému znečištění).

  [Read more]
 • Návštěva představenstva IMPEL v balkánských zemích

  04 Jul, 2023

  Návštěva představenstva IMPEL v balkánských zemích

  [Read more]
 • 25. valné shromáždění IMPEL

  20 Jun, 2023

  25. valné shromáždění IMPEL se koná ve Stockholmu

  [Read more]
 • 15. seminář Poučení z průmyslových havárií se konal ve dnech 23.-24. května 2023.

  14 Jun, 2023

  Sběr a analýza údajů o průmyslových haváriích jsou nezbytné pro prevenci nových havárií. Inspektoři potřebují mít k dispozici názorné příklady nehodových situací, aby pochopili, co se skutečně stalo a jaká opatření byla v takových situacích nakonec přijata. Od roku 1999 se konala řada seminářů o získaných zkušenostech, aby se usnadnilo šíření a výměna informací mezi inspekčními orgány členských států. Ve dnech 23. a 24. května 2023 se ve francouzské Marseille konal 15. seminář o zkušenostech z průmyslových havárií. Cílem semináře bylo pokračovat ve sdílení zkušeností s haváriemi (výbuchy, požáry, znečištění atd.), které se týkaly jak technických aspektů, tak platných předpisů, a posílit výměnu zkušeností mezi inspekčními orgány členských států a podpořit rozvoj osvědčených postupů. Během semináře inspektoři představili vybrané havárie s uvedením technického popisu a výsledků provedené analýzy (přijatá opatření, organizační selhání, systémy nebo materiál, které selhaly, atd.) Podrobně také popsali poučení z nehod a své vlastní zkušenosti během nehody nebo po ní. Zpráva ze semináře bude brzy zveřejněna. Více informací o předchozích seminářích naleznete zde.

  [Read more]
 • Projekt NPRI se Slovenskou inspekcí životního prostředí (SIŽP)

  12 Jun, 2023

  Slovenská inspekce životního prostředí (SIŽP) se aktivně účastní Národní iniciativy pro vzájemné hodnocení (NPRI) IMPEL a realizuje program NPRI zaměřený na rozvoj nového specifického oddělení technologických inovací na podporu využívání inovativních nástrojů ke zvýšení účinnosti a efektivity inspekcí a dalších činností v oblasti ochrany životního prostředí . Ve dnech 29. až 31. května se v Bratislavě v rámci NPRI uskutečnilo setkání s 22 zástupci SIŽP; setkání se zúčastnili také členové projektového týmu NPRI, a to z Portugalska, Rumunska, Itálie a Albánie, aby jednak poskytli svůj příspěvek do diskuse, ale také aby viděli probíhající práci na Slovensku jako příklad a zkušenosti v oblasti Peer Review, které by mohli využít ve své vlastní specifické perspektivě NPRI. Ján Jenčo, generální ředitel SIŽP, zmínil, že projekt NPRI je pro jeho organizaci důležitý, neboť aplikace flexibilního přístupu NPRI jim umožní urychlit proces rozvoje nově zřízeného odboru technologických inovací. Uvedl, že realizace projektu NPRI s podporou mezinárodního týmu NPRI má pro jeho organizaci významnou přidanou hodnotu. Jedná se zejména o promítnutí ambicí SIŽP do konkrétního vývoje inovačních nástrojů. V této fázi projektu je pro další realizaci projektu důležitý mj. scoping slovenského projektu NPRI, diskuse a analýza výsledků analýzy zainteresovaných stran. Setkání se zúčastnili a své reflexe poskytli také vedoucí národního projektu, kteří byli pověřeni vývojem schématu nového odboru, a několik zástupců regionálních útvarů slovenského inspektorátu, "uživatelů" vyvíjené služby. Výsledky konstruktivní diskuse slovenských účastníků i vzájemné reflexe členů mezinárodního projektového týmu NPRI pak tvořily důležitý základ pro následné kroky, které SIŽP podnikne. Projektový tým NPRI bude podporovat i novou fázi aktivit. Setkání využili také členové mezinárodního projektového týmu NPRI ke sdílení a diskusi o průběhu realizace svého projektu NPRI prostřednictvím vzájemné reflexe. Tento přístup se ukázal jako obzvláště cenný.

  [Read more]
 • Zasedání expertního týmu IMPEL pro ochranu přírody se konalo 20. dubna 2023

  01 Jun, 2023

  Zasedání expertního týmu IMPEL pro ochranu přírody se konalo 20. dubna 2023 v Římě. Akci pořádal Italský institut pro ochranu a výzkum životního prostředí (ISPRA). Zasedání se na místě zúčastnilo 30 zástupců z 18 zemí a mnoho dalších se připojilo online.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter