IMPEL Logo

News

 • IMPEL National Peer Review Initiative Project

  07 Mar, 2023

  The project aims at setting the basis for the development of autonomous Peer Review activities in National Networks of Environmental Authorities and Agencies. It can be used as an instrument to improve own performances through dialog, collaborative confrontation and sharing of good practices among the peers belonging to the same network. The NPRI has been recognised as a powerful tool to support the implementation of the EU ECA initiative, in particular because of its potential to apply good and best practices and its contribution to harmonisation in the execution of tasks and responsibilities by authorities. The NPRI project involves 20 institutions from 15 European countries that are part of IMPEL.

  [Read more]
 • Water and Land Remediation project - Submission of case studies

  03 Mar, 2023

  The deadline to submit case studies for Thermal Desorption and Phytoremediation has been extended to 17th March 2023.

  [Read more]
 • IMPEL W&L Remediation Project Multi Phase Extraction Report is now available

  20 Feb, 2023

  IMPEL Water and Land Remediation Project aims to speed up the contaminated sites management, focusing to the remediation phase that is often the bottleneck, with monitoring parameters specific for each remediation technology, that may show clearly the progress of activities towards the target.

  [Read more]
 • IMPEL Open Day (1-2 March 2023) Compliance promotion through networking

  10 Feb, 2023

  We invite you to IMPEL's Open Day 2023. This virtual event is addressed to every interested person belonging to public environmental bodies. The aim is to inform all related institutions and IMPEL members about IMPEL’s activities and to present the work carried out by the five Expert Teams and the IMPEL 2022-2024 Work Programme. There will be a session for each Expert Team to present their activities and projects.

  [Read more]
 • Conference: Exchange of enforcement practices to drive zero pollution

  08 Feb, 2023

  Conference: Exchange of enforcement practices to drive zero pollution was organised by the Italian Government and Carabinieri, in cooperation with European Commission, DG ENV, through the Directorate for Zero Pollution and Green Cities, in the European Parliament on 7 February 2023 in Brussels. The Conference concentrated on the remediation of landfills and exchange of enforcement practices to drive zero pollution. In the midst of the implementation of the European Green Deal and in light of the 2021 Zero Pollution Action Plan, the purpose of the Conference was to shed light on lessons learnt so far and facilitate exchanges of views with other relevant enforcement actors. The Board of IMPEL, gave a speech at the conference to present perspectives on multi agency cooperation environmental enforcement efforts being carried out by authorities, between and within IMPEL member countries.

  [Read more]
 • Irish EPA webinar on how to prevent juridical compliance procedures

  30 Jan, 2023

  ’’Essential for our risk based inspection system LEMA is reliable data’’, this is an important lesson learned from Kealan Reynolds. And also that this does not come cheap, you have to invest in this again and again. Together with Michelle McKim he took us on a digital road trip through the past, present and future of their system called Lema. Short for Licensing, Enforcement, Monitoring & Assessment.

  [Read more]
 • Workshop IMPEL o nakládání s odpady a oběhovém hospodářství se konal 13.-14. prosince v Lisabonu.

  02 Jan, 2023

  Projekt IMPEL "Odpadové hospodářství a oběhové hospodářství" (WMCE) postupuje po jednotlivých stupních hierarchie nakládání s odpady, aby bylo dosaženo společného pochopení klíčových bodů rámcové směrnice o odpadech a homogenizace chování v členských státech. V rámci projektu již byly v předchozích fázích projektu vypracovány metodické dokumenty týkající se jednotlivých kroků hierarchie nakládání s odpady.

  [Read more]
 • Tři výběrová řízení na služby na podporu činností IMPEL

  30 Dec, 2022

  Tři inzeráty na služby - uzávěrka 22. ledna 2023

  [Read more]
 • IMPEL Supporting IED Implementation Project uspořádal společnou inspekci v továrně na papírenskou buničinu ve Švédsku.

  22 Dec, 2022

  IMPEL Supporting IED Implementation Project uspořádal společnou inspekci v továrně na papírenskou buničinu ve Švédsku. Pracovní skupina pro inspekci a prevenci z oblasti průmyslu ET a ovzduší uspořádala ve dnech 8. a 9. prosince 2022 již 14. společnou inspekci v závodě na výrobu buničiny a papíru ve Švédsku. Jednalo se o první společnou inspekci po konferenci Corona. Do inspekce se zapojili inspektoři ze Švédska, Nizozemska a Finska a na přípravách se podílel inspektor ze Spojeného království.

  [Read more]
 • Projekt IMPEL Ship Recycling Project uspořádal 28. listopadu 2022 svůj první webinář.

  21 Dec, 2022

  Projekt IMPEL zaměřený na recyklaci lodí má za cíl zlepšit spolupráci mezi environmentálními a námořními orgány, které se touto oblastí zabývají. Rozdílné právní předpisy EU a související kompetence činí provádění, dohled a prosazování náročnými. Za účelem prevence nelegálních přeprav budou vypracovány metodické materiály pro orgány a další zúčastněné strany a bude organizováno budování kapacit pro inspektory a další zúčastněné strany. Rovněž bude prozkoumána spolupráce s dalšími institucemi, agenturami, sítěmi v rámci EU i mimo ni a s nevládními subjekty.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter