IMPEL Logo

News

 • Projekt Správné postupy při provádění akčního plánu EU proti obchodování s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami uspořádal první společnou inspekci v Portugalsku.

  19 Dec, 2022

  Provádění akčního plánu EU proti obchodování s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami vyžaduje širokou podporu nejen ze strany orgánů EU, ale také agentur EU - Europolu a Eurojustu -, členských států a jejich příslušných agentur, delegací EU a velvyslanectví členských států ve třetích zemích. Cílem projektu IMPEL "Osvědčené postupy při provádění akčního plánu EU proti obchodování s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami" je analyzovat různé osvědčené postupy při provádění nástrojů EU pro boj proti obchodování s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami a vytvořit orientační příručku, kterou mohou sdílet a používat všechny členské státy. Projektový tým vypracoval orientační příručku již v předchozích fázích projektu. Dokument si můžete stáhnout zde.

  [Read more]
 • Zasedání týmu odborníků na ochranu přírody se konalo 23. listopadu online.

  09 Dec, 2022

  Zasedání expertního týmu pro ochranu přírody se konalo 23. listopadu online. Cílem této akce bylo poskytnout aktuální informace o projektech IMPEL, které probíhají v letech 2022-2024 v rámci Expertního týmu pro ochranu přírody. Zasedání zahájil místopředseda IMPEL Jean Luc Perrin a vedoucí expertního týmu Alfred Dreijer a zúčastnilo se ho 24 zástupců z 11 zemí a 2 nevládních organizací. Na programu jednání byly prezentace projektových manažerů projektů ochrany přírody v rámci IMPEL, návrhy na budoucí projekty, výsledky průzkumu implementačních výzev a možnosti rozšíření sítě expertního týmu ochrany přírody.

  [Read more]
 • Ve dnech 28.-29. listopadu se konalo setkání k projektu Nakládání s těžebním odpadem.

  06 Dec, 2022

  Cílem projektu Nakládání s těžebním odpadem je porovnat provádění směrnice členskými státy, aby bylo možné vyhodnotit společné pokyny pro lepší nakládání s těžebním odpadem, a to i v souladu s průzkumným stanoviskem Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), který členským státům doporučuje podporovat iniciativy pro využívání a využívání "nových oblastí" surovin, jako je těžební odpad.

  [Read more]
 • 24. valné shromáždění IMPEL

  05 Dec, 2022

  24. valné shromáždění IMPEL

  [Read more]
 • Strategie pro ověřování vlastního monitorování a podávání zpráv o emisích do ovzduší Zpráva ze semináře je nyní k dispozici

  05 Dec, 2022

  V rámci projektu IMPEL Supporting IED Implementation Project 2021-2024 se seminář VERIFIKACE SAMOMONITOROVÁNÍ A HLÁŠENÍ EMISÍ DO OVZDUŠÍ zaměřil na samomonitoring provozovatelů v oblasti emisí do ovzduší (kontinuální a nekontinuální) a také na spolehlivost samomonitoringu a jeho hlášení ze strany provozovatelů (povinných osob). Zpráva o projektu z workshopu konaného v roce 2021 je nyní schválena valným shromážděním IMPEL a naleznete ji zde.

  [Read more]
 • Zprávy o chemické oxidaci in situ a extrakci půdních par jsou k dispozici v 11 jazycích.

  05 Dec, 2022

  Správa kontaminovaných míst je proces, který má v členských státech různou rychlost. To je částečně způsobeno rozdíly v legislativě, které by znamenaly různé definice, jako například "potenciálně kontaminovaná místa", "kontaminovaná místa", "sanovaná místa". Z tohoto důvodu Evropská komise-JRC zahájila spolu se sítí EEA-EIONET iniciativu s cílem nalézt společné definice a průzkum v členských státech v roce 2018.

  [Read more]
 • 4 Poziční dokument sítě k návrhu směrnice o trestné činnosti proti životnímu prostředí

  22 Nov, 2022

  Čtyři sítě, EUFJE - Fórum soudců Evropské unie pro životní prostředí, ENPE - Evropská síť státních zástupců pro životní prostředí, IMPEL - Síť Evropské unie pro implementaci a prosazování práva životního prostředí a EnviCrimeNet, které sdružují příslušné strany - soudce, státní zástupce, regulační orgány, inspektory a policisty - s cílem přispět ke společnému úsilí v boji proti trestné činnosti v oblasti životního prostředí, blahopřejí a vítají orgány a instituce Evropské unie za veškerou práci, která vedla k návrhu nové směrnice o trestné činnosti v oblasti životního prostředí (ECD).

  [Read more]
 • Pokyny krok za krokem pro povolování a kontrolu od společnosti IMPEL

  21 Nov, 2022

  V letech 2016 až 2018 byl v rámci projektu Doing the Right Thing, který je výsledkem spolupráce expertních týmů Cross Cutting a Industry and Air, vytvořen návod pro povolování a kontrolu krok za krokem.

  [Read more]
 • Příručka IMPEL - Spolupráce v oblasti environmentálních inspekcí a certifikace systémů environmentálního řízení je nyní k dispozici

  16 Nov, 2022

  Mimořádná situace v oblasti klimatu, jakož i rostoucí povědomí o dopadu plastů, úbytku biologické rozmanitosti a nyní i dopady globální pandemie a potenciální ekologické obnovy mají zásadní dopad na politiku, způsob regulace a na ty, které regulujeme. To je důvod, proč IMPEL v roce 2021 zahájil svůj Program pro klimatickou nouzi.

  [Read more]
 • Konference Sanace vod a půdy 2022

  08 Nov, 2022

  Konference Sanace vod a půdy 2022

  [Read more]

Subscribe to our newsletter