IMPEL Logo

News

 • Conference: Exchange of enforcement practices to drive zero pollution

  08 Feb, 2023

  Conference: Exchange of enforcement practices to drive zero pollution was organised by the Italian Government and Carabinieri, in cooperation with European Commission, DG ENV, through the Directorate for Zero Pollution and Green Cities, in the European Parliament on 7 February 2023 in Brussels. The Conference concentrated on the remediation of landfills and exchange of enforcement practices to drive zero pollution. In the midst of the implementation of the European Green Deal and in light of the 2021 Zero Pollution Action Plan, the purpose of the Conference was to shed light on lessons learnt so far and facilitate exchanges of views with other relevant enforcement actors. The Board of IMPEL, gave a speech at the conference to present perspectives on multi agency cooperation environmental enforcement efforts being carried out by authorities, between and within IMPEL member countries.

  [Read more]
 • Irish EPA webinar on how to prevent juridical compliance procedures

  30 Jan, 2023

  ’’Essential for our risk based inspection system LEMA is reliable data’’, this is an important lesson learned from Kealan Reynolds. And also that this does not come cheap, you have to invest in this again and again. Together with Michelle McKim he took us on a digital road trip through the past, present and future of their system called Lema. Short for Licensing, Enforcement, Monitoring & Assessment.

  [Read more]
 • Workshop IMPEL o nakládání s odpady a oběhovém hospodářství se konal 13.-14. prosince v Lisabonu.

  02 Jan, 2023

  Projekt IMPEL "Odpadové hospodářství a oběhové hospodářství" (WMCE) postupuje po jednotlivých stupních hierarchie nakládání s odpady, aby bylo dosaženo společného pochopení klíčových bodů rámcové směrnice o odpadech a homogenizace chování v členských státech. V rámci projektu již byly v předchozích fázích projektu vypracovány metodické dokumenty týkající se jednotlivých kroků hierarchie nakládání s odpady.

  [Read more]
 • IMPEL Supporting IED Implementation Project uspořádal společnou inspekci v továrně na papírenskou buničinu ve Švédsku.

  22 Dec, 2022

  IMPEL Supporting IED Implementation Project uspořádal společnou inspekci v továrně na papírenskou buničinu ve Švédsku. Pracovní skupina pro inspekci a prevenci z oblasti průmyslu ET a ovzduší uspořádala ve dnech 8. a 9. prosince 2022 již 14. společnou inspekci v závodě na výrobu buničiny a papíru ve Švédsku. Jednalo se o první společnou inspekci po konferenci Corona. Do inspekce se zapojili inspektoři ze Švédska, Nizozemska a Finska a na přípravách se podílel inspektor ze Spojeného království.

  [Read more]
 • Projekt IMPEL Ship Recycling Project uspořádal 28. listopadu 2022 svůj první webinář.

  21 Dec, 2022

  Projekt IMPEL zaměřený na recyklaci lodí má za cíl zlepšit spolupráci mezi environmentálními a námořními orgány, které se touto oblastí zabývají. Rozdílné právní předpisy EU a související kompetence činí provádění, dohled a prosazování náročnými. Za účelem prevence nelegálních přeprav budou vypracovány metodické materiály pro orgány a další zúčastněné strany a bude organizováno budování kapacit pro inspektory a další zúčastněné strany. Rovněž bude prozkoumána spolupráce s dalšími institucemi, agenturami, sítěmi v rámci EU i mimo ni a s nevládními subjekty.

  [Read more]
 • Projekt Správné postupy při provádění akčního plánu EU proti obchodování s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami uspořádal první společnou inspekci v Portugalsku.

  19 Dec, 2022

  Provádění akčního plánu EU proti obchodování s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami vyžaduje širokou podporu nejen ze strany orgánů EU, ale také agentur EU - Europolu a Eurojustu -, členských států a jejich příslušných agentur, delegací EU a velvyslanectví členských států ve třetích zemích. Cílem projektu IMPEL "Osvědčené postupy při provádění akčního plánu EU proti obchodování s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami" je analyzovat různé osvědčené postupy při provádění nástrojů EU pro boj proti obchodování s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami a vytvořit orientační příručku, kterou mohou sdílet a používat všechny členské státy. Projektový tým vypracoval orientační příručku již v předchozích fázích projektu. Dokument si můžete stáhnout zde.

  [Read more]
 • Zasedání týmu odborníků na ochranu přírody se konalo 23. listopadu online.

  09 Dec, 2022

  Zasedání expertního týmu pro ochranu přírody se konalo 23. listopadu online. Cílem této akce bylo poskytnout aktuální informace o projektech IMPEL, které probíhají v letech 2022-2024 v rámci Expertního týmu pro ochranu přírody. Zasedání zahájil místopředseda IMPEL Jean Luc Perrin a vedoucí expertního týmu Alfred Dreijer a zúčastnilo se ho 24 zástupců z 11 zemí a 2 nevládních organizací. Na programu jednání byly prezentace projektových manažerů projektů ochrany přírody v rámci IMPEL, návrhy na budoucí projekty, výsledky průzkumu implementačních výzev a možnosti rozšíření sítě expertního týmu ochrany přírody.

  [Read more]
 • Ve dnech 28.-29. listopadu se konalo setkání k projektu Nakládání s těžebním odpadem.

  06 Dec, 2022

  Cílem projektu Nakládání s těžebním odpadem je porovnat provádění směrnice členskými státy, aby bylo možné vyhodnotit společné pokyny pro lepší nakládání s těžebním odpadem, a to i v souladu s průzkumným stanoviskem Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), který členským státům doporučuje podporovat iniciativy pro využívání a využívání "nových oblastí" surovin, jako je těžební odpad.

  [Read more]
 • 24. valné shromáždění IMPEL

  05 Dec, 2022

  24. valné shromáždění IMPEL

  [Read more]
 • Strategie pro ověřování vlastního monitorování a podávání zpráv o emisích do ovzduší Zpráva ze semináře je nyní k dispozici

  05 Dec, 2022

  V rámci projektu IMPEL Supporting IED Implementation Project 2021-2024 se seminář VERIFIKACE SAMOMONITOROVÁNÍ A HLÁŠENÍ EMISÍ DO OVZDUŠÍ zaměřil na samomonitoring provozovatelů v oblasti emisí do ovzduší (kontinuální a nekontinuální) a také na spolehlivost samomonitoringu a jeho hlášení ze strany provozovatelů (povinných osob). Zpráva o projektu z workshopu konaného v roce 2021 je nyní schválena valným shromážděním IMPEL a naleznete ji zde.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter