IMPEL Logo

News

 • Výběrové řízení na správce sítě EUFJE

  11 Nov, 2021

  Fórum soudců Evropské unie pro životní prostředí (EUFJE) bylo založeno v roce 2004. Cílem fóra je přispívat k lepšímu provádění a prosazování vnitrostátních, evropských a mezinárodních právních předpisů v oblasti životního prostředí:

  [Read more]
 • Regionální seminář o politikách a nástrojích pro prosazování dodržování předpisů v oblasti životního prostředí

  09 Nov, 2021

  Informace o akci partnerské sítě. Tento druhý regionální seminář poskytne jeho účastníkům z ekonomik Východního partnerství (VP) a OECD příležitost sdílet a diskutovat o zjištěních dvou přezkumů dodržování environmentálních předpisů v zemích VP, v Arménii a Moldavské republice, které OECD provedla v letech 2020-2021. Diskutovat se bude také o charakteristikách jasné a komplexní politiky prosazování práva v oblasti životního prostředí, o nástrojích, které mají orgány k dispozici k prosazování dodržování předpisů, a o optimální kombinaci sankcí za nedodržování předpisů.

  [Read more]
 • ULOŽTE SI DATUM! WORKSHOP Konec odpadu a vedlejší produkty: soulad s nařízením REACH. 25. LISTOPADU 10:00h-17.00h SEČ.

  09 Nov, 2021

  Vzájemné působení nařízení REACH a rámcové směrnice o odpadech je často kritickou otázkou jak pro provozovatele, tak pro regulační orgány. Workshop pořádaný pod hlavičkou projektu IMPEL "Odpadové hospodářství a oběhové hospodářství" by chtěl diskutovat o tom, kdy a jakým způsobem vstupuje nařízení REACH do hry při posuzování statusu vedlejšího produktu nebo konce odpadu v praxi a jak mohou provozovatelé a regulační orgány zajistit, aby se nařízení REACH v praxi uplatňovalo ve správný okamžik správným způsobem.

  [Read more]
 • 2022 Nabídky sekretariátu IMPEL

  20 Oct, 2021

  Rada IMPEL právě schválila inzeráty na služby sekretariátu na období 2022-2024. K dispozici je pět pozic: Zadání-Adverze_Řízení a podpora akcí Assignment-Advert_Financial Management (Úkol-Advert_Finanční řízení) Assignment-Advert_General administrative support (Úkol-Advert_Všeobecná administrativní podpora) Assignment-Advert_interní provozní podpora Zadání-Advert_Řízení projektů_finální

  [Read more]
 • Nové výběrové řízení na aplikaci pro sběr dat

  19 Oct, 2021

  Cílem projektu Europe Marine Transborder Transect for the monitoring of macro fauna and anthropogenic pressures (Europe-MTT 2021) je zahájit proces, na jehož konci budou společné evropské pokyny pro monitorování kytovců a mořských želv a jejich ohrožení, jako jsou plasty a námořní doprava, v rámci rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí s využitím velkých plavidel jako pozorovacích platforem.

  [Read more]
 • Výzva k předkládání případových studií MPE a mytí půdy

  18 Oct, 2021

  V roce 2021 budou v rámci programu Water and Land Remediation shromažďovány případové studie pro vícefázovou extrakci (MPE) a vymývání půdy. Všechny, kteří mají zájem podělit se o výsledky aplikace jedné z obou uvedených technologií, vyzýváme, aby je zaslali podle následujících formátů ve formátu MS word (ne pdf) nejpozději do 15. prosince 2021 na adresu marco.falconi@impel.eu s předmětem "MPE Case Study" nebo "Soil Washing Case Study". Pokud máte více případových studií, připravte a zašlete různé soubory, aby bylo jejich zpracování snazší. Budete zařazeni mezi "přispěvatele".

  [Read more]
 • Výsledky online semináře o vlastním monitorování emisí do ovzduší provozovateli: "Klíčem je větší zaměření a výměna osvědčených postupů"

  12 Oct, 2021

  Ve dnech 28. září a 11. října se konal online seminář o samokontrole emisí do ovzduší provozovateli v rámci projektu IMPEL Supporting IED Implementation 2021-2024, který společně organizovaly ARPA Sardegna (Itálie) a IGAMAOT (Portugalsko). Seminář je zaměřen na důležitá témata, jako je vlastní monitorování provozovatele, na emise do ovzduší, kontinuální a nekontinuální, zejména na spolehlivost vlastního monitorování a jeho vykazování provozovateli (povinnými osobami).

  [Read more]
 • Semináře zaměřené na vlastní monitorování a podávání zpráv

  27 Sep, 2021

  Ve dnech 28. září a 11. října se budou konat online semináře o samomonitorování emisí do ovzduší provozovateli, které pořádá projekt IED Implementation IMPEL. Workshopy budou zaměřeny na vlastní monitorování provozovatele, na emise do ovzduší, kontinuální a nekontinuální, se zaměřením na spolehlivost vlastního monitorování a jeho vykazování provozovateli (povinnými osobami).

  [Read more]
 • 21. valné shromáždění IMPEL - Lisabon

  12 Jul, 2021

  Ve dnech 29.-30. června 2021 se uskutečnilo 21. zasedání Valného shromáždění IMPEL (GA). Zúčastnilo se ho více než 80 členů a odborníků. Valnému shromáždění předsedal pan José Brito e Silva, generální inspektor IGAMAOT, paní Ana Garcia, portugalská koordinátorka IMPEL z IGAMAOT, a předsedkyně IMPEL paní Kristina Rabe. Hlavním tématem GA byla dohoda o návrzích reformy řízení a rozhodovacích postupech sítě.

  [Read more]
 • ADVERT NA SLUŽBY PRO KONZULTANTY V RÁMCI PROJEKTU LIFE PROWhiBIT

  01 Jul, 2021

  PROWhiBIT je evropský projekt financovaný z programu LIFE, jehož hlavním cílem je přispět k balíčku oběhového hospodářství, zásadám a cílům v oblasti nakládání s odpady a předcházet trestné činnosti v oblasti životního prostředí, odhalovat ji a narušovat. V rámci projektu je potřeba "podat zprávu o současném stavu na mezinárodní úrovni v oblasti environmentální kriminality v oblasti odpadů (EWC)".

  [Read more]

Subscribe to our newsletter