IMPEL Logo

News

 • Ve dnech 27. a 28. října 2022 se konalo zasedání projektu Kritéria pro hodnocení ekologických škod (CAED).

  03 Nov, 2022

  Ve dnech 27. a 28. října se konalo druhé zasedání projektového týmu IMPEL pro kritéria hodnocení škod na životním prostředí (CAED) v roce 2022. Jednání bylo "hybridní", většina účastníků byla na místě v Berlíně, na Spolkovém ministerstvu životního prostředí, ochrany přírody, jaderné bezpečnosti a ochrany spotřebitele. Byly prezentovány různé případové studie poškození biologické rozmanitosti, vody a půdy, na nichž byly s úspěchem testovány praktické tabulky CAED pro další vylepšení. Členové projektu v současné době pracují na dalším zdokonalení a zjednodušení praktických tabulek CAED a na sestavení specifického kontrolního seznamu pro inspektory s cílem identifikovat potenciální případy ELD a zahájit postupy ELD. Projekt předpokládá dokončení této současné práce do léta 2023.

  [Read more]
 • Využití dronů při dohledu nad nelegálním odběrem vody

  31 Oct, 2022

  Tým projektu IMPEL Tackling Illegal Drilling and Abstraction (IMPEL TIGDA) by rád poděkoval Generální inspekci zemědělství, moře, životního prostředí a územního plánování (IGAMAOT) za uspořádání nedávného setkání projektového týmu v Lisabonu ve dnech 13. a 14. října. Projektový tým děkuje zejména Aně Garcii, Máriovi Graciovi a Aline Silvě z IGAMAOT.

  [Read more]
 • Projekt recyklace lodí IMPEL

  26 Oct, 2022

  Cílem projektu IMPEL Recyklace lodí je zlepšit spolupráci mezi orgány ochrany životního prostředí a námořními orgány, které se zabývají touto oblastí. Rozdílné právní předpisy EU a související kompetence činí provádění, dohled a prosazování náročnými. Za účelem prevence nelegálních přeprav budou vypracovány metodické materiály pro orgány a další zúčastněné strany a bude organizováno budování kapacit pro inspektory a další zúčastněné strany. Rovněž bude prozkoumána spolupráce s dalšími institucemi, agenturami, sítěmi v rámci EU i mimo ni a s nevládními subjekty.

  [Read more]
 • Dne 11. října se konalo setkání projektu Trend Reversal in Groundwater Pollution.

  19 Oct, 2022

  V souvislosti s konferencí IMPEL Water & Land v Lisabonu se 11. října konalo závěrečné zasedání projektové skupiny IMPEL na téma "Zvrat trendů ve znečištění podzemních vod" pro rok 2022.

  [Read more]
 • Příručka pro inspektory: Prosazování vnitrostátních právních předpisů o přepravě plastových odpadů

  13 Oct, 2022

  Příručka pro inspektory: Příručka pro inspektory: Prosazování vnitrostátních právních předpisů o přepravě plastových odpadů obsahuje pokyny k prosazování vnitrostátních právních předpisů o přepravě plastových odpadů. Průvodce poskytuje přehled změn Basilejské úmluvy týkajících se plastového odpadu, které platí od ledna 2021, a uvádí typy plastového odpadu, s nimiž se inspektoři nejčastěji setkávají. Pomáhá také s výběrem nejvhodnějších kódů klasifikace odpadů a obsahuje řadu

  [Read more]
 • Konference IMPEL o vodě a půdě 2022

  11 Oct, 2022

  Konference IMPEL Water and Land 2022 v Lisabonu, 11.-12. října 2022

  [Read more]
 • Výběrové řízení EUROPE MTT - uzávěrka 31. října 2022

  10 Oct, 2022

  Výběrové řízení na poskytovatele služeb

  [Read more]
 • Výsledky projektu sanace vody a půdy byly prezentovány na konferenci REMEDy ve Varšavě

  05 Oct, 2022

  Vedoucí expertního týmu pro vodu a půdu Marco Falconi představil 28. září 2022 na konferenci REMEDy ve Varšavě zprávy o projektu sanace vody a půdy pro použití in situ technologií pro sanační činnosti.

  [Read more]
 • Zpráva o výzvách v oblasti implementace 2021 je nyní k dispozici

  04 Oct, 2022

  Účelem výzvy k provádění je identifikovat problémy při provádění práva EU v oblasti životního prostředí a překážky jeho prosazování. Zpráva Implementation Challenge 2021 navazuje na průzkum, který byl otevřen těm, kteří uplatňují právo životního prostředí v Evropě.

  [Read more]
 • Fórum soudců EU pro životní prostředí

  26 Aug, 2022

  Najímání správce sítě

  [Read more]

Subscribe to our newsletter