IMPEL Logo

News

 • 4 Poziční dokument sítě k návrhu směrnice o trestné činnosti proti životnímu prostředí

  22 Nov, 2022

  Čtyři sítě, EUFJE - Fórum soudců Evropské unie pro životní prostředí, ENPE - Evropská síť státních zástupců pro životní prostředí, IMPEL - Síť Evropské unie pro implementaci a prosazování práva životního prostředí a EnviCrimeNet, které sdružují příslušné strany - soudce, státní zástupce, regulační orgány, inspektory a policisty - s cílem přispět ke společnému úsilí v boji proti trestné činnosti v oblasti životního prostředí, blahopřejí a vítají orgány a instituce Evropské unie za veškerou práci, která vedla k návrhu nové směrnice o trestné činnosti v oblasti životního prostředí (ECD).

  [Read more]
 • Pokyny krok za krokem pro povolování a kontrolu od společnosti IMPEL

  21 Nov, 2022

  V letech 2016 až 2018 byl v rámci projektu Doing the Right Thing, který je výsledkem spolupráce expertních týmů Cross Cutting a Industry and Air, vytvořen návod pro povolování a kontrolu krok za krokem.

  [Read more]
 • Příručka IMPEL - Spolupráce v oblasti environmentálních inspekcí a certifikace systémů environmentálního řízení je nyní k dispozici

  16 Nov, 2022

  Mimořádná situace v oblasti klimatu, jakož i rostoucí povědomí o dopadu plastů, úbytku biologické rozmanitosti a nyní i dopady globální pandemie a potenciální ekologické obnovy mají zásadní dopad na politiku, způsob regulace a na ty, které regulujeme. To je důvod, proč IMPEL v roce 2021 zahájil svůj Program pro klimatickou nouzi.

  [Read more]
 • Konference Sanace vod a půdy 2022

  08 Nov, 2022

  Konference Sanace vod a půdy 2022

  [Read more]
 • Setkání expertního týmu pro průmysl a letectví se konalo 25. října 2022.

  07 Nov, 2022

  Setkání průmyslu a ovzduší Gent 25. října Setkání expertního týmu Průmysl a ovzduší 2022 se konalo 25. října v Gentu a online. Společně jej uspořádal odbor životního prostředí a územního rozvoje vlámské vlády v Belgii pod záštitou sítě Evropské unie pro implementaci a prosazování práva životního prostředí (IMPEL). Po skončení setkání se 26. října uskutečnila schůzka téměř všech pracovních skupin.

  [Read more]
 • Projektový tým IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) poprvé navštívil Madeiru v Portugalsku.

  04 Nov, 2022

  Cílem projektu IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) je identifikovat nejlepší řešení v zařízeních, činnostech a konečných produktech na podporu "opětovného využití/okružních trhů" a zlepšení účinnosti využívání vody, a to jak z hlediska množství, tak kvality. Výsledky projektu mají rovněž přispět k řešením nulového znečištění, a to pokud možno v rámci vazby voda-potraviny-energie-ekosystémy. V souladu s dřívějšími výstupy (projekt IMPEL "Integrovaný přístup k vodě" 2018-2019) bylo zaznamenáno, že opětovné využívání vody nelze chápat jako jediné kvantitativní opatření ke snížení odběru vody, ale místo toho je třeba propojit kvalitu s množstvím, aby byla zajištěna bezpečnost a zvýšení hodnoty v celém řetězci využívání, a to podporou přírodních hodnot a činností přímo spojených s prostředím přijímajícím emise. V předchozí fázi projektu byl vyvinut ukazatel (index cirkulace vody) a nástroj Excel pro jeho hodnocení. Tento ukazatel kombinuje aspekty kvality a kvantity vody v zařízeních a byl aplikován na několika příkladech. V této nové fázi má projektový tým v úmyslu tento ukazatel zdokonalit, aby mohl být aplikován na konečné produkty, konkrétně na místní/regionální produkty s dopadem na místní ekonomiku, potravinářské produkty zavlažované/vyráběné pomocí regenerovaných vod a produkty z velkých průmyslových zařízení.

  [Read more]
 • Ve dnech 27. a 28. října 2022 se konalo zasedání projektu Kritéria pro hodnocení ekologických škod (CAED).

  03 Nov, 2022

  Ve dnech 27. a 28. října se konalo druhé zasedání projektového týmu IMPEL pro kritéria hodnocení škod na životním prostředí (CAED) v roce 2022. Jednání bylo "hybridní", většina účastníků byla na místě v Berlíně, na Spolkovém ministerstvu životního prostředí, ochrany přírody, jaderné bezpečnosti a ochrany spotřebitele. Byly prezentovány různé případové studie poškození biologické rozmanitosti, vody a půdy, na nichž byly s úspěchem testovány praktické tabulky CAED pro další vylepšení. Členové projektu v současné době pracují na dalším zdokonalení a zjednodušení praktických tabulek CAED a na sestavení specifického kontrolního seznamu pro inspektory s cílem identifikovat potenciální případy ELD a zahájit postupy ELD. Projekt předpokládá dokončení této současné práce do léta 2023.

  [Read more]
 • Využití dronů při dohledu nad nelegálním odběrem vody

  31 Oct, 2022

  Tým projektu IMPEL Tackling Illegal Drilling and Abstraction (IMPEL TIGDA) by rád poděkoval Generální inspekci zemědělství, moře, životního prostředí a územního plánování (IGAMAOT) za uspořádání nedávného setkání projektového týmu v Lisabonu ve dnech 13. a 14. října. Projektový tým děkuje zejména Aně Garcii, Máriovi Graciovi a Aline Silvě z IGAMAOT.

  [Read more]
 • Projekt recyklace lodí IMPEL

  26 Oct, 2022

  Cílem projektu IMPEL Recyklace lodí je zlepšit spolupráci mezi orgány ochrany životního prostředí a námořními orgány, které se zabývají touto oblastí. Rozdílné právní předpisy EU a související kompetence činí provádění, dohled a prosazování náročnými. Za účelem prevence nelegálních přeprav budou vypracovány metodické materiály pro orgány a další zúčastněné strany a bude organizováno budování kapacit pro inspektory a další zúčastněné strany. Rovněž bude prozkoumána spolupráce s dalšími institucemi, agenturami, sítěmi v rámci EU i mimo ni a s nevládními subjekty.

  [Read more]
 • Dne 11. října se konalo setkání projektu Trend Reversal in Groundwater Pollution.

  19 Oct, 2022

  V souvislosti s konferencí IMPEL Water & Land v Lisabonu se 11. října konalo závěrečné zasedání projektové skupiny IMPEL na téma "Zvrat trendů ve znečištění podzemních vod" pro rok 2022.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter