IMPEL Logo

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité a stejně tak je pro nás důležité, abychom transparentně informovali o tom, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme informace o vás. Tyto zásady vám mají pomoci porozumět:

 1. Jaké informace o vás shromažďujeme
 2. .
 3. Proč a s jakým oprávněním informace shromažďujeme
 4. Jak sdílíme informace, které shromažďujeme
 5. Jak uchováváme a zabezpečujeme informace, které shromažďujeme
 6. Jak získat přístup k vašim informacím a jak je kontrolovat
 7. Jak nás můžete kontaktovat

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na informace, které o vás shromažďujeme, když se stanete členy IMPEL, účastníte se našich projektů nebo s námi jinak komunikujete (například účastníte se našich akcí nebo dostáváte náš zpravodaj).

IMPEL je nezisková organizace se sídlem v Bruselu v Belgii. Jejími členy jsou vládní organizace, a tudíž i její zaměstnanci. Jedním z hlavních cílů IMPEL je usnadňovat spolupráci a komunikaci mezi členskými organizacemi a členy za účelem výměny informací a zkušeností.

Tyto zásady také vysvětlují vaše možnosti volby ohledně způsobu, jakým používáme informace o vás. Vaše volby zahrnují způsob, jakým můžete vznést námitku proti určitému použití informací o vás a jak můžete získat přístup k určitým informacím o vás a aktualizovat je. Pokud s těmito zásadami nesouhlasíte, nepřistupujte k našim službám, nepoužívejte je ani neinteragujte s žádným jiným aspektem naší sítě.

1. Shromažďujeme o vás následující informace, pokud nám je poskytnete (například když se zaregistrujete na schůzku nebo když se zúčastníte projektu):

 • Úplné jméno
 • Emailová adresa
 • Telefonní číslo (čísla)
 • Název pracovní pozice
 • Pohlaví
 • Podrobnosti o organizaci, pro kterou pracujete

V některých případech jsou požadovány další informace:

 • Číslo bankovního účtu v případě žádosti o proplacení
 • Údaje o občanském průkazu nebo cestovním pasu a datum narození v případě žádostí o vycestování
 • Profilové fotografie na vašem profilu v aplikaci Basecamp (není povinné)
 • .
 • Fakturační údaje od našich členských organizací
 • Podpisy na seznamu účastníků (účetní požadavek)

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics k analýze toho, jak uživatelé stránky používají. Tyto nástroje používají ‘soubory cookie’, což jsou textové soubory umístěné v počítači, které shromažďují standardní informace z internetových protokolů a informace o chování návštěvníků v anonymní podobě. Neschválili jsme, aby informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) byly předávány jiným službám nebo prodejcům společnosti Google. Nikdy nebudeme (a nedovolíme žádné třetí straně) používat statistický analytický nástroj ke sledování nebo shromažďování jakýchkoli osobních údajů návštěvníků našich stránek. Vaše IP adresa může být shromážděna při vyplňování dotazníku SurveyMonkey. IP adresu lze spojit pouze s počítačem, nikoli s uživatelem. Nejedná se o výchozí funkci. Soubory cookie můžete přijmout nebo odmítnout úpravou nastavení svého prohlížeče.

2. Níže jsou uvedeny konkrétní účely, pro které používáme informace, které o vás shromažďujeme:

 • Abychom vás mohli informovat o naší práci a aktivitách a o relevantním vývoji, který by mohl mít dopad na vaši práci
 • .
 • Pro usnadnění výměny a sdílení informací mezi našimi členy a partnerskými organizacemi
 • Postarat se o logistiku našich setkání a akcí (např. letenky a rezervace hotelů*)
 • .
 • Pro zasílání zpravodajů IMPEL
 • Pro usnadnění komunikace v rámci projektové oblasti v aplikaci Basecamp
 • .
 • Pro účely platby

*Při registraci na setkání IMPEL souhlasíte s tím, že osobní údaje jsou poskytovány třetím stranám nebo zemím mimo EHP pro účely zabezpečení akcí a rezervací cest a ubytování. Služby mimo EHP poskytují záruky ochrany údajů prostřednictvím štítu na ochranu soukromí ve Spojených státech amerických.

Důvodem, proč shromažďujeme informace, je souhlas pro týdenní zpravodaje IMPEL a oprávněný zájem pro veškeré informace shromažďované za účelem účasti na aktivitách IMPEL. Vaše informace budou uchovávány během účasti v projektech a po dobu až 7 let poté v závislosti na typu shromažďovaných informací. Více informací naleznete v Zásadách uchovávání a kontroly údajů IMPEL, které jsou členům zpřístupněny na Basecampu.

3. Jak sdílíme shromážděné informace

Především, IMPEL je síť – což znamená, že za svou hlavní činnost považujeme usnadňování komunikace mezi našimi členy. Využíváme nástroje pro spolupráci a chceme, aby vám dobře fungovaly. Informace, které o vás shromáždíme, budeme sdílet pouze způsoby uvedenými níže.

 • Sdílení kontaktních údajů s našimi členy a organizací pro účely spolupráce
  Pro účely spolupráce jsou vaše základní kontaktní údaje sdíleny s ostatními členy v rámci sítě IMPEL; například pro účast v projektu, účast na akci nebo vyplnění dotazníku.
 • Fotografie
  Při akcích a projektech IMPEL jsou pořizovány fotografie. Tyto fotografie mohou být použity pro webové stránky nebo elektronický zpravodaj IMPEL nebo pro účely podávání zpráv. Pokud s tím nesouhlasíte, dejte nám prosím vědět.
 • Sdílení s přidruženými partnerskými organizacemi
  IMPEL podepsal memoranda o porozumění’s partnerskými sítěmi, jako jsou ENPE a Envicrimenet. S nimi mohou být sdíleny pouze vaše kontaktní údaje v případě společných aktivit pod záštitou těchto dohod o spolupráci nebo za účelem sdílení novinek a vývoje ze strany těchto sítí.
 • Třetí strany
  Spolupracujeme s poskytovateli služeb třetích stran, kteří pro nás zajišťují vývoj webových stránek a aplikací, hosting, údržbu, zálohování, úložiště, virtuální infrastrukturu, zpracování plateb, analýzu a další služby, což může vyžadovat, aby měli přístup k vašim údajům nebo je používali. Pokud poskytovatel služeb potřebuje získat přístup k informacím o vás, aby mohl provádět služby naším jménem, činí tak na základě našich přísných pokynů, včetně zásad a postupů určených k ochraně vašich informací.

Účty třetích stran:

 • Basecamp
 • TravelPerk

Používání služeb třetích stran:

 • Onedrive
 • SurveyMonkey
 • Mailchimp
 • Azavista
 • Formuláře Google

Všichni tito poskytovatelé třetích stran mají zveřejněna vlastní soukromá prohlášení o zásadách.

Odkazy na stránky třetích stran: Některé informace mohou obsahovat odkazy, které vás přesměrují na jiné webové stránky nebo služby, jejichž zásady ochrany osobních údajů se mohou lišit od našich. Pokud odešlete informace na některou z těchto stránek třetích stran, vaše informace se řídí jejich zásadami ochrany osobních údajů, nikoliv těmito zásadami. Doporučujeme vám, abyste si pečlivě přečetli zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek, které navštívíte.

Social Media Widgets: Některé informace mohou obsahovat odkazy, které vás přesměrují na jiné webové stránky nebo služby, jejichž zásady ochrany osobních údajů se mohou lišit od našich. Používání těchto stránek třetích stran a veškeré informace, které jim poskytnete, se řídí jejich zásadami ochrany osobních údajů, nikoli těmito zásadami.

Widgety třetích stran: Některé naše služby obsahují widgety a funkce sociálních médií, jako je například tlačítko Twitter “tweet” nebo tlačítko pro sdílení na Facebooku. Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která je poskytuje.

Naše webové stránky volitelně nabízejí použití služby Tawk.to (software pro živý chat společnosti Tawk.to ltd). Prostřednictvím zásuvného modulu je chat integrován do zdrojového kódu webových stránek. Používáním chatu automaticky využíváte služeb Tawk.to. Shromažďované údaje zahrnují: Historie chatu, IP adresa v době chatu a země původu. Tyto údaje nejsou sdíleny s třetími stranami a slouží pouze k ochraně a interním statistikám. Používáním chatu s tím souhlasíte. Údaje shromážděné pomocí technologií Tawk.to se nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek. Nejsou ukládána a po skončení chatu jsou vymazána. Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a použití společností Tawk.to, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Tawk.to: https://www.tawk.to/privacy-policy/

4. Jak ukládáme a zabezpečujeme shromážděné informace

 • Cloudové úložiště
  IMPEL používá pro ukládání dat následující služby:
  IMPEL používá certifikát SSL pro účely šifrování.
 • Cloudové úložiště využíváme tyto služby: Onedrive, Google drive a Basecamp.
  IMPEL používá certifikát SSL pro účely šifrování.
 • Jak dlouho uchováváme informace
  Jak dlouho uchováváme informace, které o vás shromažďujeme, závisí na typu informací, jak je podrobněji popsáno níže. Po uplynutí této doby vaše informace buď vymažeme, nebo, pokud to není možné (například proto, že informace byly uloženy v záložních archivech), pak vaše informace bezpečně uložíme a izolujeme je od dalšího použití, dokud nebude možné je vymazat.
 • Informace, které sdílíte
  Pokud je váš účet deaktivován nebo zakázán, některé vaše informace a obsah, který jste poskytli, zůstanou zachovány, aby členové vašeho týmu nebo jiní uživatelé mohli plně využívat služby. Například budeme nadále zobrazovat zprávy, které jste odeslali prostřednictvím aplikace Basecamp.

5. Jak získat přístup k vašim informacím a jak je ovládat

Máte k dispozici určité možnosti, pokud jde o vaše informace. Níže je uveden přehled těchto možností, způsob jejich uplatnění a případná omezení:

 • Máte právo požádat o kopii svých informací, vznést námitku proti používání vašich informací, požádat o vymazání nebo omezení vašich informací nebo požádat o informace ve strukturovaném elektronickém formátu. Níže popisujeme nástroje a postupy pro podávání těchto žádostí. V případě všech ostatních žádostí se na nás můžete obrátit s žádostí o pomoc, jak je uvedeno níže v části Kontaktujte nás.
 • Můžete nás požádat o vymazání vašich kontaktních údajů a dalších informací z naší databáze kontaktů. Vezměte však prosím na vědomí, že některé informace můžeme potřebovat uchovat pro účely vedení záznamů, dokončení transakcí nebo pro splnění našich zákonných povinností nebo nařízení EU o dotacích.
 • Pokud si již nepřejete používat své účty na stránkách Basecamp nebo TravelPerk, můžete svůj vlastní účet deaktivovat, pokud je toto nastavení dostupné v nastavení vašeho účtu. V opačném případě se obraťte na sekretariát IMPEL, který to udělá za vás.
 • Zasílání našeho elektronického zpravodaje IMPEL od nás můžete odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu v každém e-mailu a aktualizací svých e-mailových preferencí.
 • Služby nejsou určeny osobám mladším 16 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 16 let. Pokud zjistíme, že nám dítě mladší 16 let poskytlo osobní údaje, podnikneme kroky k jejich odstranění.
 • Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit. Veškeré změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce. Předchozí verze těchto zásad ochrany osobních údajů budeme rovněž uchovávat v archivu, abyste si je mohli prohlédnout. Doporučujeme vám, abyste si naše zásady ochrany osobních údajů pravidelně a vždy, když používáte služby, přečetli, abyste byli informováni o našich postupech při zpracování informací a o způsobech, jak můžete přispět k ochraně svého soukromí. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli změnou těchto zásad ochrany osobních údajů, budete muset přestat používat služby a deaktivovat svůj účet (účty) a údaje, jak je uvedeno výše.

6. Jak nás můžete kontaktovat

Svá práva na přístup, opravu, výmaz, přenositelnost, omezení a/nebo námitku proti zpracování můžete uplatnit na uvedených poštovních a e-mailových adresách. Pokud máte dotazy nebo obavy ohledně toho, jak jsou vaše údaje zpracovávány, směřujte svůj dotaz na:

Sekretariát IMPEL
Email:

Sekretariát IMPEL
: info@impel.eu
Adresa: Chemin des deux maisons 73, box 3
1200, Brusel
Belgie

Subscribe to our newsletter