IMPEL Logo

Dosažení lepšího dodržování předpisů v odvětví zemědělství prostřednictvím vytváření sítí a partnerství mezi inspekcemi životního prostředí a zemědělskými inspekcemi.

2013 - 2013

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Evropská komise určila tuto oblast projektu jako prioritní pro IMPEL. Zdůraznila, že existuje nízká úroveň dodržování rámcové směrnice o vodě (difúzní znečištění & nezákonný odběr) a směrnice o dusičnanech a že byla zjištěna mezera mezi “inspekcí životního prostředí” a “zemědělskou” inspekcí. V důsledku toho si přáli, aby se posílilo propojení různých regulačních orgánů s cílem dosáhnout vyšší úrovně dodržování předpisů v zemědělském sektoru, výměny relevantních informací a současných osvědčených postupů s ohledem na difúzní znečištění a kontrolu dusičnanů.

Ve většině členských zemí často provádí kontroly dodržování předpisů na lokalitách v zemědělském sektoru více organizací. Přestože se obvykle jedná o různé agentury, často se překrývá společný cíl, kterým je dosažení souladu s předpisy a ochrana životního prostředí.

Tento projekt spojil odborníky na právní předpisy z inspekcí životního prostředí i zemědělských inspekcí s jasným cílem zlepšit úroveň dodržování předpisů v zemědělském sektoru, a to především v oblastech rozptýleného znečištění (rámcová směrnice o vodě) a kontroly dusičnanů.

 

Number: 2013/16 – Status: Dokončeno – Period: 2013 - 2013 – Topic: Voda a půda - Tags:

Subscribe to our newsletter