IMPEL Logo

Posoudit využití družicových snímků Copernicus při kontrolách v oblasti životního prostředí a ochrany přírody a jejich důkazní hodnotu.

2018 - 2019

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Prosazování práva v oblasti životního prostředí může být podpořeno vysoce aktualizovanými a cennými geografickými informacemi, shromažďováním, ukládáním, správou a podporou činností v terénu. Stále však nejsou jisté metody, institucionální využití a právní aplikace těchto nástrojů pro analýzu životního prostředí a využití území.

Proto je cílem tohoto projektu identifikovat potenciální uživatele těchto dat dálkového průzkumu Země, založených na službách programu Copernicus, a pochopit, jak mohou tyto informace podpořit inspekční činnosti v oblasti životního prostředí a ochrany přírody v rámci specifik jednotlivých zúčastněných členů IMPEL a jak již byly použity a jak mohou být použity v budoucnu, s ohledem na hlavní postupy, metody, (otevřený) přístup k těmto postupům a metodám a právní omezení (týkající se používání geoprostorových důkazů v právních podmínkách různých zemí).

Očekávané výsledky:

  • Výměna informací a současných osvědčených postupů týkajících se využívání služeb programu Copernicus a bezpilotních letounů jako nástroje pro inspekce v oblasti životního prostředí a ochrany přírody a možných právních omezení týkajících se využívání shromážděných údajů;
  • Shromažďování poznatků o vývoji metodik, které pomohou členům IMPEL, kteří tyto nástroje/technologie v současné době používají nebo plánují používat;
  • Zvýšit schopnost využití výstupů služeb Copernicus k podpoře a stanovení priorit inspekčních programů;
  • Sdílet metodiky a odborné znalosti geografických informací aplikovaných při inspekcích v oblasti životního prostředí a ochrany přírody;
  • Identifikovat potenciální překážky využívání geoprostorových technologií s ohledem na jejich důkazní hodnotu.

 

Number: 2018/18 – Status: Dokončeno – Period: 2018 - 2019 – Topic: Průřezové nástroje a přístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter