IMPEL Logo

Srovnávací hodnocení parametrů kvality pro inspekce životního prostředí

2005

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Cílem projektu bylo určit a definovat jasné, transparentní a srovnatelné parametry kvality pro inspekce životního prostředí, a tím dát inspekcím možnost vzájemného porovnávání a učení se od sebe navzájem. Dále se projekt zabýval tím, jak lze nalezené vhodné parametry kvality využít a zužitkovat.

Number: 2005/09 – Status: Dokončeno – Period: 2005 – Topic: Průřezové nástroje a přístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter