IMPEL Logo

Minikonference o velkých objemech dat

2017

Dokončeno

Popis a cíle projektu

V různých iniciativách IMPEL Review (IRI) bylo zjištěno, že mnoho organizací má problémy s údaji, které uchovávají o regulovaných místech a životním prostředí. Tato konference se pokusí sdílet osvědčené postupy a potenciální řešení, která lze sdílet s cílem maximalizovat hodnotu uchovávaných údajů.

Number: 2017/20 – Status: Dokončeno – Period: 2017 – Topic: Průřezové nástroje a přístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter