IMPEL Logo

Rozšíření členství v IMPEL

2019

Průběžně

Popis a cíle projektu

Objem vytvořených poradenských materiálů, uskutečněných workshopů a seminářů o osvědčených postupech činí z IMPEL přední síť pro odborníky z veřejného sektoru v oblasti práva životního prostředí v Evropě. Nicméně v současné době existují problémy s ohledem na spravedlnost, zastoupení a infiltraci v rámci stávajícího profilu členů IMPEL’

.

Tento projekt se snaží identifikovat doporučení pro posílení všech aspektů členství a potenciálně změnit stávající pravidla a stanovy členství a také zvýšit počet členů.

Očekávané výsledky:

  • Zpráva s návrhy pro valné shromáždění v Helsinkách.

Number: 2019/22 – Status: Průběžně – Period: 2019 – Topic: Průřezové nástroje a přístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter