IMPEL Logo

Budování kapacit a školení

2019 - 2021

Dokončeno

Popis a cíle projektu

V posledních několika letech IMPEL a Evropská komise vydaly svá stanoviska týkající se budování kapacit, a proto se nyní různé projekty IMPEL ujímají iniciativy a rozvíjejí své nápady, jak podpořit své členy při zavádění produktů, které dodávají.

Jak je uvedeno ve stanovisku IMPEL’s, budování kapacit je jednou z hlavních priorit IMPEL’s a během posledních dvou desetiletí vyvinul širokou škálu nástrojů, včetně metodik a pokynů. Běžnou praxí je podpora jejích členů prostřednictvím různých aktivit, jako jsou školení o praktickém používání vyvinutých nástrojů a také workshopy a semináře. K usnadnění sdílení praktických zkušeností a odborných znalostí a budování kapacit se prostřednictvím jejího pracovního programu využívá řada intervencí, konkrétně: i) vzájemné hodnocení prostřednictvím iniciativy IMPEL Review Initiative (IRI); ii) výměny inspektorů; iii) technické workshopy a semináře; iv) výměny zaměstnanců; v) společné činnosti, jako jsou inspekce a školení. Přestože se tyto činnosti ukázaly jako úspěšné a cenné a odpovídají potřebám členů IMPEL’s cílem zvýšit dynamiku budování kapacit a odborné přípravy a vyhnout se ad hoc přístupu se IMPEL domnívá, že je zapotřebí dobrovolný a robustní program budování kapacit a odborné přípravy, který by nabízel cílené a na míru šité činnosti, jako je odborná příprava pro zvláštní skupiny, oblasti životního prostředí, průřezová témata atd.

Cílem tohoto projektu je prostřednictvím důslednějšího, zastřešujícího a integrovaného přístupu vypracovat víceletou strategii a víceletý pracovní program, který lépe propojí potřeby členů IMPEL a dalších klíčových aktérů v řetězci dodržování předpisů.

 Očekávané výsledky:

  • Návrh víceletého pracovního programu na období 2021 – 2026.
  • Víceletá strategie.
  • Zpráva/studie o tom, jak zřídit znalostní a inovační centrum.
  • Zpráva, která popisuje soubor nástrojů.
  • Zprávy z konferencí, které popisují zpětnou vazbu a příspěvky členů IMPEL.

Související soubory/informace

Number: 2019/23 – Status: Dokončeno – Period: 2019 - 2021 – Topic: Průřezové nástroje a přístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter