IMPEL Logo

Výběr vhodných intervencí, fáze 3

2014 - 2014

Dokončeno

Popis a cíle projektu

V zájmu zvýšení účinnosti inspekcí životního prostředí’ provádění acquis v oblasti životního prostředí je cílem tohoto projektu poskytnout členům IMPEL soubor nástrojů pro výběr zásahů podle okolností. Tento nástroj byl vyvinut a testován v 1. a 2. fázi projektu. V průběhu 3. fáze budou provedena vylepšení nástroje pro modelování iDEPEND, bude určena hostitelská lokalita a budou šířeji komunikovány přínosy modelování závislostí a souboru nástrojů.

V 7. akčním programu pro životní prostředí (7 EAP) je klíčovou oblastí účinné provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí. V roce 2012 vydala EK sdělení o zlepšení provádění opatření v oblasti životního prostředí (COM (2012) 95), které zdůrazňuje využívání doplňkových přístupů ke kontrolám. V první fázi tohoto projektu (2012) byl představen koncept modelu neboli cestovní mapy, který má pomoci při výběru doplňkových přístupů. Druhá fáze tohoto projektu (2013) vyvinula a otestovala sadu nástrojů, které umožňují odborníkům z praxe a tvůrcům politik zvolit správnou kombinaci zásahů podle okolností, aby bylo dosaženo výsledků nebo cílů v oblasti životního prostředí. To zahrnovalo použití nástroje pro modelování závislostí nazvaného iDEPEND. iDEPEND umožňuje uživatelům stanovit cíle (nebo výsledky) a sestavit, zmapovat a otestovat faktory, na kterých jsou cíle (nebo výsledky) závislé (závislosti). V rámci projektu byly vytvořeny pokyny, jak modelování závislostí používat, aby bylo možné vybrat vhodné intervence.

Hlavními činnostmi této fáze (3) projektu bude:

  1. Předložit nástroj pro modelování závislostí založený na systému iDEPEND a odrážející uživatelské testování provedené ve fázi 2.
  2. Poskytnout návod, jak vybírat intervence pomocí systému iDEPEND vyvinutého během fáze 2.
  3. .
  4. Vytvořit stránky a/nebo portál, kde budou umístěny: iDEPEND; knihovna intervencí; a informace/důkazy o používání intervencí.
  5. Komunikovat a propagovat soubor nástrojů členům IMPEL a dalším uživatelům.

Související soubory/informace

 

 

Number: 2014/12 – Status: Dokončeno – Period: 2014 - 2014 – Topic: Průřezové nástroje a přístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter