IMPEL Logo

Deštníkový program pro mimořádné klimatické situace

2021

Průběžně

Popis projektu a jeho cíle

Vyhlášení stavu klimatické nouze (stejně jako rostoucí povědomí o dopadech plastů, úbytku biologické rozmanitosti a nyní i o dopadech globální pandemie &; potenciální ekologické obnovy) má zásadní dopad na politiku, způsob regulace a na ty, které regulujeme.  Tlak na to, aby se přispělo ke snížení emisí skleníkových plynů, snížení emisí uhlíku nebo podpoře zelené obnovy, se zvyšuje, avšak jen málo regulačních orgánů má správné nástroje, aby se těmito otázkami začaly zabývat.  Tento program doufá, že se s těmito problémy vypořádá tím, že navrhne nástroje a přístupy, které mohou regulační orgány použít k řešení těchto nových výzev. Navrhuje se, aby byl vytvořen pracovní program, který bude pokrývat období 2021-2024.

Práce bude organizována v šesti počátečních tématech, ačkoli mnoho z těchto oblastí spolu souvisí, takže rozlišení je poněkud libovolné.

  1. Zelený přechod;
  2. Regulátoři jako příklady;
  3. Partnerská práce;
  4. Regulační rámec;
  5. Technologie; a
  6. Přístupy
.

Number: 2021/17 – Status: Průběžně – Period: 2021 – Topic: Průřezové nástroje a přístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter