IMPEL Logo

Srovnání metodik použitých pro výpočet správní pokuty za porušení předpisů v oblasti životního prostředí

2007

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Administrativní pokuty jsou k dispozici téměř všem odpovědným zemím. Vzhledem k tomu, že vývoj a současný stav příslušného správního legislativního rámce se mezi členskými státy EU značně liší, jsou správní pokuty uplatňovány s rozdílným odůvodněním a metodikou.

Tento projekt se zabýval metodikami, které členské státy používají k výpočtu pokut.

Všeobecně lze říci, že ve většině zemí se uplatňují variabilní správní pokuty, zatímco v některých dalších jsou k dispozici i správní pokuty fixní. Ve všech případech příslušné právní předpisy určují hranice těchto pokut, ve většině případů stanovením horní a dolní hodnoty, které se v jednotlivých členských státech výrazně liší. Současně jsou sledovány různé formy správních pokut – definice podle případu, okolností a praxe. Správní pokuty je možné uložit jak fyzickým, tak právnickým osobám.

Při výpočtu variabilních správních pokut se zohledňuje velké množství faktorů. Některé z nich se uplatňují téměř ve všech členských státech, protože jsou považovány za nejpodstatnější a nejreprezentativnější pro ocenění environmentálního deliktu.

 

Number: 2007/17 – Status: Dokončeno – Period: 2007 – Topic: Průřezové nástroje a přístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter