IMPEL Logo

Správné postupy při kontrolách přepravy odpadů

2011 - 2012

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Tento projekt IMPEL zkoumá užitečnost metodiky Dělat správné věci (DTRT) pro kontroly přepravy odpadů. Cílem je vyvinout praktický nástroj založený na příručce DTRT, který může pomoci zlepšit organizaci kontrol přepravy odpadů příslušnými orgány v členských zemích IMPEL. Tři příslušné orgány z různých členských zemí IMPEL budou každý aplikovat metodiku DTRT Guidance Book na inspekce přepravy odpadů a vyzkouší, jak může DTRT podpořit organizaci těchto inspekcí. Organizací se rozumí všechny jednotlivé kroky plánování, provádění a vyhodnocování inspekcí, jak jsou popsány v cyklu inspekcí životního prostředí DTRT. Testy budou sestaveny s ohledem na zjištění a doporučení studie o specifických požadavcích na inspekce přepravy odpadů. Výsledky testovací fáze budou projednány a využity k vytvoření poradenského nástroje založeného na příručce DTRT, který je vhodný pro specifickou oblast organizace kontrol přepravy odpadů.

Související soubory/informace

 

.

Number: 2011/17 - 2012/14 – Status: Dokončeno – Period: 2011 - 2012 – Topic: Odpady a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter