IMPEL Logo

Metodika dělání správných věcí

2006 - 2009

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Fáze I. Srovnávací program pro stanovení priorit inspekcí v oblasti životního prostředí

Obecným cílem srovnávacího programu je získat úplný obraz o tom, jak jednotlivé členské státy provádějí inspekce a jak si mezi sebou vyměňují zkušenosti. Dalším cílem je, aby si inspektoři EU vyměňovali informace a diskutovali o způsobech, jak provádět inspekce za účelem prosazování právních předpisů v oblasti životního prostředí. Výměna informací podpoří přeshraniční spolupráci i vzájemné porozumění mezi zeměmi. Cílem tohoto projektu bylo prozkoumat a analyzovat podobnosti a rozdíly v přístupu inspekčních orgánů v členských státech IMPEL k určování priorit inspekcí v oblasti životního prostředí, získat porozumění ve způsobu, jakým se inspekční orgány v členských státech IMPEL zabývají “možnostmi” ve svých inspekčních plánech a programech, a podpořit dostupnost praktických informací o situaci v oblasti životního prostředí a účinnosti procesu tvorby politik pro tvůrce politik.

Fáze II. Příručka krok za krokem pro plánování inspekcí v oblasti životního prostředí

V roce 2006 vedlo Nizozemsko srovnávací program IMPEL Doing the right things I. Jedním z hlavních cílů tohoto projektu bylo prozkoumat, jak inspekční orgány stanovují priority s ohledem na své úkoly a činnosti, což je jeden z klíčových kroků při sestavování inspekčních plánů. Důležitým doporučením tohoto projektu bylo vypracování praktického průvodce plánováním inspekcí v oblasti životního prostředí, který by byl dostatečně flexibilní, aby vyhovoval různým potřebám inspekčních orgánů v členských zemích IMPEL a zároveň jim umožnil splnit požadavky RMCEI.

Fáze III. Realizace příručky pro plánování inspekcí v oblasti životního prostředí krok za krokem

Hlavním cílem tohoto projektu, realizovaného v letech 2008 a 2009, bylo usnadnit, podpořit a propagovat zavádění metodiky Doing the right things s využitím příručky Krok za krokem. Workshopů a školení se zúčastnili odborníci z praxe z 24 členských zemí IMPEL. Všechny cíle byly splněny prostřednictvím produktů popsaných v hlavní zprávě. Výsledné závěry vedly k doporučením pro budoucí práci IMPEL a následné aktivity.

Při řízení projektu byly získány užitečné poznatky, které jsou zde uvedeny.

Všeobecně lze výsledky tohoto projektu popsat takto: v členských zemích IMPEL se zvýšily znalosti o metodice popsané v příručce Krok za krokem; téměř ve všech členských zemích IMPEL byla zahájena diskuse o zavádění metodiky; v řadě kontrolních orgánů došlo k úspěšnému zavedení metodiky.

 

Number: 2006/19 - 2007/11 - 2008/02 – Status: Dokončeno – Period: 2006 - 2009 – Topic: Průřezové nástroje a přístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter