IMPEL Logo

Obchodování s emisemi

2004 - 2007

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Cílem této práce na obchodování s emisemi (fáze I – III) bylo spojit různé regulační orgány a subjekty zapojené do implementace a pochopit případné rozdíly v přístupu a dopady, které by mohly mít na fungování systému. Tam, kde to bylo možné, by to mělo vést k harmonizaci provozních postupů, a tedy i k harmonizaci fungování systému.

Number: 2004/11 - 2006/13 - 2007/09 – Status: Dokončeno – Period: 2004 - 2007 – Topic: Průmysl a ovzduší - Tags:

Subscribe to our newsletter