IMPEL Logo

Donucovací opatření

2015 - 2018

Dokončeno

Popis projektu a jeho cíle

Projekt Enforcement Actions byl vytvořen z následujících důvodů:

  • Příslušné orgány vyjádřily potřebu formalizovaného projektového rámce, aby mohly integrovat inspekce prosazování práva ve svých zemích;
  • Mezinárodní spolupráce je nezbytná pro řešení mezinárodních problémů životního prostředí a
  • Síť orgánů prosazování práva v terénu je třeba udržovat a rozšiřovat tak, aby pokrývala všechny členské státy a zajistila účinný režim inspekcí.

Série projektů Enforcement Actions tvoří již delší dobu základ praktické činnosti klastru IMPEL-TFS. Výstupy a údaje poskytnuté v rámci projektu považuje Evropská komise za velmi důležité a využila je při nedávném posouzení dopadů revize nařízení o přepravě odpadů (660/2014). Jeho údaje a pokyny využil také UNEP při své práci a tvorbě zpráv. Interpol se o projekt opíral také při realizaci svých aktivit.

Cíle tohoto projektu jsou následující:

  • Pracovat na odpovídající úrovni kontrol ve všech členských státech a na jednotné úrovni prosazování předpisů na všech místech výstupu z EU
  • Podporovat kontroly na místě v místech nakládky a podporovat přístup ke kontrolám "od kolébky až po hrob", aby se minimalizovala nelegální přeprava
  • Ověřovat místa určení odpadů a nakládání s nimi na místě určení v Evropě nebo mimo ni;
  • Zajistit snadno dostupný evropský projekt prosazování předpisů pro všechny spolupracovat mezi sebou a také s dalšími regulačními orgány, např.g. Policií a celními orgány;
  • odhalit nezákonnou přepravu a odradit od ní v budoucnu prostřednictvím účinné komunikace a poradenství;
  • usnadnit postupy zpětného odběru poté, co došlo k nezákonné přepravě, a,
  • demonstrovat, že členské státy berou prosazování směrnice o odpadech vážně.

Související soubory/informace

 

 

Number: 2015/05 - 2016/04 - 2017/05 - 2018/04 – Status: Dokončeno – Period: 2015 - 2018 – Topic: Odpady a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter