IMPEL Logo

Konference Sítě pro prosazování práva v oblasti životního prostředí

2017

Dokončeno

Popis projektu a jeho cíle

V návaznosti na velmi úspěšnou konferenci o sítích v roce 2016, která se konala v Utrechtu ve dnech 12.-13. května 2016, je v tomto zadání stanoven plán dalšího rozvoje partnerství navázaného se sítěmi soudců (EU FJE), státních zástupců (ENPE) a policie (ENVI CrimeNet).

Cílem projektu je:
1. Dále rozvíjet vazby a partnerství s klíčovými aktéry řetězce dodržování předpisů a,
2. Zaměřit se na dvě "problematické" tematické oblasti pro případovou studii a spolupráci: odpady a ochrana přírody.

Návrh této konference by se pak zaměřil na problematický úkol provádění a prosazování právních předpisů týkajících se odpadů a ochrany přírody. Konference by se těmto tématům věnovala více do hloubky, a to uspořádáním mnoha dalších praktických workshopů s případovými studiemi. Cílem je poukázat na případové studie dobré spolupráce a osvědčených postupů mezi povolovateli/inspektory, státními zástupci, soudci a policisty. Představíme získané zkušenosti a případové studie, kde by věci mohly být lepší, a také to, co můžeme všichni udělat pro zlepšení ochrany životního prostředí. Zvláštní důraz v rámci zasedání konference by měl být kladen na vazby a komunikaci mezi jednotlivými částmi řetězce.

V obecné rovině je jasným cílem a záměrem lepší, hlubší spolupráce mezi sítěmi, a to tím, že budou lépe komunikovat mezi sebou a spolupracovat na strukturovanějším základě s tím, že budoucí společné projekty by mohly být realizovány pravidelněji.

Související soubory/informace

 

 

Number: 2017/25 – Status: Dokončeno – Period: 2017 – Topic: Průřezové nástroje a přístupy - Tags: enforcement

Subscribe to our newsletter