IMPEL Logo

Reakce na ekologické havárie a mimořádné události

2018

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Existuje celá řada vnitrostátních zákonů a předpisů, které vyžadují, aby provozovatelé zavedli plány a opatření pro prevenci, reakci a nápravu škod na životním prostředí v důsledku přírodních a technologických událostí. Agentury pro ochranu životního prostředí rovněž působí na základě různých povinností a požadavků, aby pomohly provozovatelům předcházet haváriím a plánovat a provádět reakce na havárie a mimořádné události. Tato různorodost povinností a požadavků pravděpodobně vedla k nejednotným opatřením v oblasti prevence environmentálních havárií a reakce na ně.

Tento projekt je příležitostí k identifikaci osvědčených postupů v oblasti reakce na environmentální havárie a mimořádné události, k poučení se z nich a k usnadnění jejich zavádění v rámci dohod o hospodářském partnerství EU. To následně umožní lepší ochranu životního prostředí v Evropě, zejména tam, kde jsou možné přeshraniční dopady, a pomůže zajistit účinnější nápravu škod na životním prostředí po havárii.

Očekávané výsledky:

  • Dokumentační studie opatření pro případy environmentálních havárií a reakce na mimořádné události ve vybraných dohodách o hospodářském partnerství v EU i mimo ni s cílem určit současný rozsah praxe a základní složky stávajících opatření.
  • Vypracování jednoduchého dotazníku zjišťujícího, jaká opatření pro reakci na mimořádné události a havarijní situace jsou již zavedena v dohodách o hospodářském partnerství v Evropě i mimo ni.
  • Zpráva o případových studiích osvědčených postupů a pokyny založené na základních složkách, které budou v různých formátech rozšířeny mezi EPA v EU s cílem podpořit a informovat o osvědčených postupech. Určení příležitostí pro osobní komunikaci zjištění projektu a pokynů pro osvědčené postupy shromážděným zástupcům EPA.

Number: 2018/19 - 2019/19 – Status: Dokončeno – Period: 2018 – Topic: Průřezové nástroje a přístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter