IMPEL Logo

Environmentální kontroly průmyslových zařízení v souladu se směrnicí o průmyslových emisích (IED).

2012 - 2013

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Cílem tohoto projektu bylo zorganizovat výměnu informací týkajících se osvědčených postupů při provádění článku 23 a dalších článků IED týkajících se inspekcí. S přihlédnutím k pokynům pro plánování inspekcí a hodnocení rizik, které již byly vypracovány skupinou IMPEL, a k požadavkům IED byl vypracován interaktivní návod pro inspekce IED.

Tato příručka si klade za cíl pomoci odborníkům z praxe zodpovědět základní otázky, kterými se musí zabývat každý inspekční orgán při implementaci IED do svého inspekčního rámce a inspekčního cyklu (IMPEL). Během projektu inspekcí IED byly povinnosti inspekce IED přizpůsobeny inspekčnímu cyklu, stejně jako byl inspekční cyklus přizpůsoben technickým a právním podmínkám IED. Výsledkem je, že příručka poskytuje společné chápání technických a právních termínů inspekcí používaných v IED a pomáhá vytvořit rovné podmínky při uplatňování nových inspekčních povinností IED v členských zemích IMPEL.

V kapitole 5 pokynů je uveden soubor všech relevantních článků o inspekci s popisem obsahu a významu a také odkaz do pokynů na příslušnou část inspekčního cyklu.

Number: 2012/06 – Status: Dokončeno – Period: 2012 - 2013 – Topic: Průmysl a ovzduší - Tags:

Subscribe to our newsletter