IMPEL Logo

Inspekce průmyslových zařízení z hlediska ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí o průmyslových emisích (IED) - Vypracování inspekčních programů souvisejících s IRAM.

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Dne 6. ledna 2011 vstoupila v platnost směrnice o průmyslových emisích (IED), jejíž ustanovení uvedená v čl. 80 odst. 1 musí být do dvou let transponována do vnitrostátního práva. Směrnice IED stanoví nové požadavky na kontrolu průmyslových zařízení, jak je popsáno v článku 23 směrnice. Povinnosti týkající se rutinních inspekcí v oblasti životního prostředí představují pro členské státy EU novou výzvu.

Tento projekt navazuje na práci provedenou v síti IMPEL v předchozích letech. Viz projekt IMPEL z roku 2012 týkající se inspekcí IED a projekt z roku 2011 nazvaný easyTools. Poté, co se povinnosti IED staly po zavedení v členských státech jasnějšími (a s pomocí příručky vypracované během projektu IMPEL IED Inspections), byla v rámci IMPEL podpořena další potřeba vypracovat pokyny a případný IT nástroj pro inspekční programy.

Number: 2013/08 – Status: Dokončeno – Period: – Topic: Průmysl a ovzduší - Tags:

Subscribe to our newsletter