IMPEL Logo

Spolupráce mezi EU a Afrikou

2009 - 2012

Dokončeno

Popis a cíle projektu

V únoru 2008 podepsala společnost IMPEL memorandum o porozumění se sekretariátem Basilejské úmluvy (SBC). V rámci tohoto memoranda o porozumění se IMPEL TFS a SBC dohodly na spolupráci na složce 4 projektu SBC’E-odpady do Afriky. Cílem tohoto projektu, který byl zahájen v roce 2009, je vybavit západní Afriku a další africké země tak, aby byly schopny řešit rostoucí problém dovozu elektronického odpadu pocházejícího z průmyslově vyspělých zemí a chránit tak zdraví občanů. Projekt se skládá ze čtyř částí:

1) Studie toku elektronického odpadu do Beninu, Pobřeží slonoviny, Ghany, Libérie a Nigérie

2) Národní hodnocení elektronického odpadu v Beninu,Ghaně aNigérii

3) Sociálně-ekonomická studie o elektronickém odpadu v Nigérii s možností mezinárodní spolupráce mezi africkými malými a středními podniky a evropskými recyklačními společnostmi. Stejná studie bude provedena i v Ghaně.

4) Program prosazování práva v Beninu, Egyptě, Ghaně, Nigérii a Tunisku pod vedením IMPEL s cílem zabránit nelegálnímu vývozu z Evropy do západní Afriky. Program se skládá ze dvou školicích seminářů v Evropě a jednoho v každé z pěti zemí.

Pod hlavičkou programu byla uskutečněna řada workshopů a školení.

 

Number: 2009/07 - 2010/14 - 2011/20 - 2012/17 – Status: Dokončeno – Period: 2009 - 2012 – Topic: Odpady a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter