IMPEL Logo

Zkušenosti s odchylkami od IED BAT-AEL

2014 - 2016

Dokončeno

Popis projektu a jeho cíle

Článek 15 odst. 4 a 5 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (IED) umožňuje členským státům IMPEL stanovit, že za určitých okolností může být v povolení stanovena méně přísná mezní hodnota emisí (ELV), než je BAT-AEL.Členské státy vypracovávají vlastní návrhy na provedení, které budou následně přezkoumány Komisí. Komise nezveřejnila pokyny, jak by mělo být toto stanovení provedeno. To by mohlo vést k různým výkladům v jednotlivých členských zemích IMPEL. Cílem tohoto projektu je identifikovat osvědčené postupy a pomoci regulačním orgánům v rámci IMPEL vyvinout jednotnější přístup k výjimkám z IED.

Fáze I: Sdílení návrhů členských států na provádění výjimek z BAT-AEL podle čl. 15 odst. 4 a 5 IED

V říjnu 2013 se sešla evropská síť vedoucích představitelů zájmové skupiny agentur pro lepší regulaci v oblasti ochrany životního prostředí s vysokými představiteli sítě IMPEL. Jedním z projednávaných bodů byl malý průzkum provedený napříč sítí IMPEL o tom, jak by mohly být v různých členských státech využívány odchylky podle článku 15 směrnice IED.
Výsledky průzkumu naznačily, že by mohlo být užitečné:

  • společně pracovat na lepším pochopení základu, na jehož základě by byla odchylka odůvodněná, zejména s ohledem na nepřiměřené náklady
  • sdílet a případně vyvinout společné nástroje nebo přístupy

Fáze I navazuje na tuto práci a spojila příslušné orgány IMPEL, aby:

  • sdílet, jak lze použít ustanovení o výjimkách podle čl. 15 odst. 4 a 5;
  • sdílet veškeré metodiky, které jsou vyvíjeny pro uplatňování čl. 15 odst. 4 a 5;
  • usnadnit příslušným orgánům možnosti spolupráce a sdílení osvědčených postupů

Fáze II: Zkušenosti s výjimkami z IED BAT-AEL

V rámci tohoto projektu bude:

  • uspořádán workshop s cílem sdílet osvědčené postupy při určování žádostí o výjimky z IED BAT-AEL
  • pomáhat regulačním orgánům při určování žádostí o výjimky pro ostatní průmyslová odvětví, která zveřejnila závěry o BAT:
  • Pomáhat regulačním orgánům a Komisi při vypracovávání žádostí o výjimky z BAT-AELS pro ostatní odvětví, která dosud nezveřejnila závěry o BAT.

Související soubory/informace

 

 

 

 

 

Number: 2014/18 - 2016/02 – Status: Dokončeno – Period: 2014 - 2016 – Topic: Průmysl a ovzduší - Tags:

Subscribe to our newsletter