IMPEL Logo

Osvědčené postupy pro řešení znečištění dusičnany z farem a zemědělských podniků

2014 - 2016

Dokončeno

Popis projektu a jeho cíle

Znečištění dusičnany ze zemědělství je pro IMPEL klíčovou oblastí, na které musí pracovat, a to z důvodu špatné úrovně dodržování rámcové směrnice o vodě a směrnice o dusičnanech.

V průběhu roku 2013 proběhl úspěšný projekt, jehož cílem bylo vytvořit sítě mezi zemědělskými a environmentálními inspektory v oblasti rozptýleného znečištění a směrnice o dusičnanech. Uskutečnily se dvě návštěvy v terénu zaměřené na dvě základní tematické oblasti. Členové projektu zjistili, že si přejí pokračovat v práci v této oblasti prostřednictvím přípravy dalších výměnných návštěv a vypracováním dokumentu s pokyny pro sdílení osvědčených postupů zjištěných v této oblasti, který by napomohl jejich provádění.

Byla stanovena čtyři klíčová témata:

  1. Zaměření - plánování, důkazy & stanovení priorit (včetně specifických rizikových kritérií);
  2. Na místě - řešení pro zemědělce, která jim pomohou implementovat směrnici, včetně případné analýzy nákladů a přínosů - nástroje pro zefektivnění a zefektivnění kontrol;
  3. Partnerská spolupráce - využití regulačního prostředí k získání vícenásobných přínosů - získání zdrojů financování pro implementaci řešení na místě;
  4. Vývoj mechanismů zajištění souladu, které pomohou získat přínosy pro životní prostředí.

K tomuto tématu byly uspořádány další výměnné návštěvy a v rámci projektu tým sestavil úvodní metodický dokument, který lze na základě zkušeností rozšiřovat a aktualizovat.

V letech 2015 a 2016 bude projekt pokračovat v rozšiřování metodického dokumentu o další příklady dobré praxe. Zadruhé vypracuje projektový plán na vytvoření online wiki-platformy pro sdílení zkušeností. Pokyny by pak byly převedeny do tohoto webového nástroje, který by měl zlepšit dostupnost shromážděných poznatků. Dánská agentura pro ochranu životního prostředí má s touto formou pokynů pro dánské obce pozitivní zkušenosti.

Související soubory/informace

 

.

Number: 2014/13 - 2015/12 - 2016/11 – Status: Dokončeno – Period: 2014 - 2016 – Topic: Voda a půda - Tags:

Subscribe to our newsletter