IMPEL Logo

Osvědčené postupy při provádění akčního plánu EU proti obchodování s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami

2018

Průběžně

Popis a cíle projektu

Provádění akčního plánu EU proti obchodování s volně žijícími živočichy vyžaduje širokou podporu nejen ze strany institucí EU, ale také agentur EU – Europolu a Eurojustu –, členských států a jejich příslušných agentur, delegací EU, velvyslanectví členských států ve třetích zemích.

Cílem tohoto projektu IMPEL bude analyzovat různé osvědčené postupy při zavádění nástrojů EU pro boj proti obchodování s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami a vytvořit orientační příručku, kterou budou moci sdílet a používat všechny členské státy.

Obecným cílem projektu je vytvořit orientační příručku pro základní skupinu prováděcích donucovacích orgánů členských států EU, která jim umožní úspěšně řešit problém obchodování s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.

To zahrnuje:

  • Výměnu řešení týkajících se problémů při provádění;
  • Usnadnění implementace a interpretace dostupných nástrojů;
  • Provádění společných inspekcí;
  • Vývoj webových aplikací;
  • Identifikace nedostatků v implementaci;
  • Poskytování přehledu o přístupech v různých evropských zemích;
  • Usnadnění spolupráce mezi aktéry z řetězce dodržování předpisů, také na definování konzistentních řešení problémů při implementaci.

Number: 2018/16 - 2019/16 - 2020/18 – Status: Průběžně – Period: 2018 – Topic: Ochrana přírody - Tags:

Subscribe to our newsletter