IMPEL Logo

Spolupráce IMPEL - Asie

2011 - 2013

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Členové řídicího výboru IMPEL TFS se každoročně účastní seminářů Asijské sítě pro prevenci nezákonného pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a Regionální sítě pro prosazování práva v oblasti chemických látek a odpadů (REN).

Témata workshopů se obvykle týkají elektronického odpadu a EMS, národních aktualizací činností v oblasti prosazování nově zavedených a nedávno pozměněných předpisů o nebezpečných odpadech, statistik přeshraničního pohybu, nezákonných případů a také příslušných politik v oblasti recyklace a EMS nebezpečných odpadů. Diskutovány jsou také obtíže, kterým země čelí v souvislosti se zpětným odběrem zjištěné nelegální přeshraniční přepravy.

IMPEL hraje důležitou roli týkající se diskuse o tom, jak zlepšit spolupráci mezi sítěmi, a poskytl účastníkům prezentaci o používání a výhodách systému Basecamp a nedávno zavedených ověřovacích a komunikačních postupech. Některé země, například Indonésie a Singapur, vyjádřily zájem zapojit se do společného projektu ověřování. Bylo rozhodnuto, že na příštím semináři by se mělo společně řešit téma zpětného odběru

.

Number: 2011/19 - 2012/16 - 2013/21 – Status: Dokončeno – Period: 2011 - 2013 – Topic: Odpady a TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter