IMPEL Logo

Konference sítě IMPEL 2018

2018 - 2018

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Po dvou po sobě jdoucích letech pořádání konferencí sítí EU (2016 Utrecht a 2017 Oxford) uznal IMPEL potřebu uspořádat konferenci věnovanou práci, pokroku a dalšímu vývoji sítě, 5 expertních týmů a jejich členů; zejména v souvislosti s iniciativou Evropské komise pro zajištění environmentálního souladu.

Cílem konference je:

 • představit současný stav operacionalizace stanoviska / dokumentu IMPEL o ‘zajištění souladu s předpisy v oblasti životního prostředí’ (2018)
 • .
 • Zvýšit počet (strategických) členů IMPEL
 • .
 • Propagovat a šířit výsledky a výstupy IMPEL’
 • .
 • Diskutovat a představit víceletý strategický program školení a budování kapacit pokrývající klíčové oblasti identifikované jako nedostatky a potřeby v oblasti provádění
 • Diskutovat o koordinovaných donucovacích opatřeních v rámci celé EU na různá témata
 • .
 • Informovat zúčastněné strany a strategické partnery působící v řetězci zajišťování shody a sladit je s nimi
 • .
 • Představit na konkrétních případech nové inovativní nástroje a opatření na podporu členů IMPEL v jejich práci a povinnostech
 • .
 • Zprostředkovat sdílení osvědčených postupů, případových studií a know-how

Konference také nabídne 5 expertním týmům, aby uspořádaly své setkání zády ke konferenci.

Výstupy a výsledky:

 • Přijmout podněty členů’ k prezentovaným opatřením a způsobům dalšího postupu pro zvýšení a zajištění dodržování environmentálních předpisů.
 • Zvýšení prestiže IMPEL mezi členy, zúčastněnými stranami, partnery a navenek
 • .
 • Rámce pro víceletý program školení a budování kapacit, včetně oblastí, potřeb, nástrojů a osnov školení, financování, zdrojů
 • .
 • Návrhy společných kontrolních akcí v rámci celé EU a způsoby jejich provádění

Související soubory/informace

 

Number: 2018/21 – Status: Dokončeno – Period: 2018 - 2018 – Topic: Průřezové nástroje a přístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter