IMPEL Logo

Referenční kniha IMPEL pro inspekce životního prostředí

1998 - 1999

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Účelem referenční knihy IMPEL o inspekci životního prostředí je poskytnout nástroj inspektorům životního prostředí v Evropské unii. Je určena především inspektorům v terénu, ale může být užitečná i pro vrcholový a střední management.

Number: 1999/02 – Status: Dokončeno – Period: 1998 - 1999 – Topic: Průřezové nástroje a přístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter