IMPEL Logo

Setkání IMPEL-TFS NCP Best Practice

2007

Průběžně

Popis a cíle projektu

Mezinárodní spolupráce a sladění je velmi důležité, pokud jde o prosazování evropského nařízení o přepravě odpadů (ES) č. 1013/2006, jak je uvedeno v článku 50. Předchozí a probíhající projekty IMPEL-TFS (TransFhraniční Spřeprava odpadů) ukázaly, že je nezbytné spolupracovat jako příslušné orgány. Deficit v prosazování nařízení EU o přepravě odpadů zůstává vážný. Pro zlepšení spolupráce a sladění prosazování je nutný častý kontakt mezi evropskými orgány pro prosazování. Tento projekt usnadňuje výměnu informací a zkušeností, případových studií, diskuse o výkladech a kontrolních přístupech mezi národními kontaktními místy pro TFS (NCP’s).

Každoroční setkání zaměřená na osvědčené postupy mají za cíl:

  • vyměňovat si informace, pracovní metody, případové studie a zkušenosti;
  • informovat účastníky o novém vývoji;
  • posílit síť národních kontaktních míst’zapojených do prosazování nařízení WSR 1013/2006
  • .

    Number: 2007/20 - 2009/06 - 2011/14 - 2012/11 - 2013/23 - 2014/02 - 2015/07 - 2016/06 - 2017/04 - 2018/03 - 2019/04 – Status: Průběžně – Period: 2007 – Topic: Odpady a TFS - Tags:

    Subscribe to our newsletter