IMPEL Logo

Provádění a používání BREF

2004

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Hlavním cílem tohoto projektu IMPEL bylo uskutečnit výměnu informací o skutečném používání BREF a zavádění BAT mezi členy IMPEL a provozními orgány, které mají v členských státech na starosti šíření BREF a zavádění BAT.

Některé závěry

  • Struktura informací na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU by měla být jasnější a přístupnější pro orgány životního prostředí a průmyslové subjekty.
  • Národní pokyny/postupy založené na BREF a dalších informacích by mohly částečně nahradit potřebu překladu BREF.
  • Průmysl by se měl aktivně podílet na vypracování vnitrostátních pokynů a emisních norem a na přípravě a revizi dokumentů BREF.
  • Klíčovou roli v tomto procesu šíření informací mají také obchodní sdružení.
  • Hlavními přístupy k posuzování BAT jsou standardizovaný přístup (právně závazné/směrodatné normy definované na národní nebo regionální úrovni) nebo individuální přístup k udělování povolení, případně kombinace těchto dvou přístupů.
  • Výměna zkušeností s dobrými příklady postupů udělování povolení pro různá odvětví může být jistě užitečná. To znamená volný přístup k pokynům, informačním iniciativám atd. s cílem zlepšit úroveň informovanosti orgánů nejen na národní a regionální, ale i na místní úrovni.
  • Internet, workshopy, setkání, CD-ROMy, horká linka, to jsou nejčastější nástroje používané ke školení autorů povolení a dalších zainteresovaných stran.
  • Síť, která byla vybudována během procesu psaní BREF, by mohla být využívána jako neformální zdroj informací a podpory
  • .

 

Number: 2004/12 – Status: Dokončeno – Period: 2004 – Topic: Průmysl a ovzduší - Tags:

Subscribe to our newsletter