IMPEL Logo

Výzva k provádění 2021

2021

Dokončeno

Popis projektu a jeho cíle

IMPEL v posledních letech provedl několik podobných průzkumů, které přinesly mnoho užitečných informací.  Situace se však dramaticky změnila v souvislosti s vyhlášením stavu klimatické nouze v mnoha zemích, obrovským nárůstem povědomí o plastech a celosvětovým poklesem biologické rozmanitosti.  Tuto situaci výrazně zhoršila probíhající pandemie COVID-19, která významně narušila regulační programy a v konečném důsledku ovlivní rozpočty veřejného sektoru a finance těch, od nichž se očekává dodržování právních předpisů v oblasti životního prostředí. Tato práce je potřebná k tomu, aby bylo možné plně identifikovat a kvantifikovat tyto vznikající problémy a snažit se poukázat na příležitosti a řešení na podporu regulační komunity. Práce bude také přímo informovat o vytvoření víceletého strategického plánu na rok 2022 a dále.

Žádoucím výsledkem projektu je dobré pochopení naléhavých problémů, aby bylo možné nalézt potenciální řešení na podporu regulační komunity.  Práce bude také přímo informovat o vytvoření víceletého strategického programu na rok 2022 a dále.

Number: 2021/18 – Status: Dokončeno – Period: 2021 – Topic: Průřezové nástroje a přístupy - Tags:

Subscribe to our newsletter