IMPEL Logo

INSPECTAN: Pokyny pro inspekci životního prostředí v koželužském průmyslu

2004 - 2005

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Předkládaná zpráva vznikla na základě výsledků dotazníku, který byl projednán na setkáních konaných v období říjen 2004 – červen 2005. Diskuse se soustředila na ekonomiku; výrobní procesy; zákony a předpisy; kontrolní postupy. Zpráva je koncipována jako nástroj pro veřejné orgány zapojené do kontrol a monitorovacích činností v kožedělném průmyslu. Za tímto účelem shrnuje zkušenosti z několika evropských kontextů kožedělného a koželužského průmyslu.

Number: 2004/14 – Status: Dokončeno – Period: 2004 - 2005 – Topic: Průmysl a ovzduší - Tags:

Subscribe to our newsletter