IMPEL Logo

Společná síť pro volně žijící houby (JoNeF)

2023

Průběžně

Popis a cíle projektu

V posledních letech roste povědomí o nutnosti začlenit houby (makroskopické houby) do evropské politiky životního prostředí na stejnou úroveň jako živočichy a rostliny, aby byly chráněny ve svých přirozených stanovištích. 

Přesto se v současné době evropská legislativa v oblasti životního prostředí zaměřuje na ochranu rostlin a živočichů s výjimkou hub, které jsou nezbytnou součástí suchozemských stanovišť. Kromě toho lze makrozbytky hub využít jako indikátory k popisu stavu životního prostředí lesů a dalších suchozemských stanovišť. 

Aby se tato mezera zaplnila, měly by být Houby zahrnuty do legislativních a rozhodovacích procesů a do ochranářských a environmentálních iniciativ, aby se vytvořila komplexní strategie ochrany. 

V této souvislosti je prvním krokem shromáždění stávajících údajů o makrozbytcích hub v EU a vytvoření společných protokolů a standardů pro sčítání/monitorování, stejně jako existují pro rostliny a živočichy. 

Považujeme za zásadní, aby orgány ochrany přírody tyto činnosti koordinovaly a nenechávaly je pouze v rukou sdružení, soukromých subjektů a univerzit. 

Celkovým cílem projektové práce je podpořit: 

  • Rozšíření působnosti stávající evropské environmentální legislativy o houby v souvislosti s monitoringem stanovišť a biodiverzity a ochranou/obnovou lesů 
  • Zapojení houbových druhů do přílohy směrnice o stanovištích 
  • Vývoj databázové platformy EU pro monitoring makrozbytků hub 

Očekávanými výstupy první fáze projektu (v období červenec 2023 - prosinec 2024) jsou zavedené společné standardy a protokoly EU pro sčítání a monitoring makrozbytků hub. 

Dotazník založený na projektu JoNeF

Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění níže uvedeného on-line dotazníku týkajícího se projektu IMPEL JoNeF (Joint of Networks for wild Fungi).

Dotazník JoNeF/ 1. část

Dotazník JoNeF/ 2. část

Účelem průzkumu založeného na dotazníku JoNeF je shromažďovat, porovnávat a analyzovat informace a údaje o ochraně evropských makrozbytků a sběru dat.

Na dotazník mohou odpovídat členové projektu JoNeF a odborníci na mykologii, kteří nejsou jeho aktivními členy.

Uzávěrka dotazníku je 26. listopadu 2023.


Number: – Status: Průběžně – Period: 2023 – Topic: Ochrana přírody - Tags:

Subscribe to our newsletter