IMPEL Logo

Znalostní a informační program

2022

Průběžně

V posledních několika letech IMPEL a Evropská komise vydaly svá stanoviska týkající se budování kapacit, a proto se nyní různé projekty IMPEL ujímají iniciativy a rozvíjejí své nápady, jak podpořit své členy při implementaci produktů, které poskytují.

Budování kapacit je jednou z hlavních priorit IMPEL a během posledních dvou desetiletí vyvinul širokou škálu nástrojů, včetně metodik a pokynů. Běžnou praxí je podpora jejích členů prostřednictvím různých aktivit, jako jsou školení o praktickém používání vyvinutých nástrojů a také workshopy a semináře. 

Projekt IMPEL 'Capacity Building and Training" (2019-2021) si kladl za cíl vypracovat prostřednictvím důslednějšího, zastřešujícího a integrovaného přístupu víceletou strategii a víceletý pracovní program, který lépe propojí potřeby členů IMPEL a dalších klíčových aktérů v řetězci dodržování předpisů. 

Projekt Knowledge and Information Programme (KIP) je projektem proof-of-concept, který má prokázat hodnotu Capacity Building and Training. Cílem KIP je poskytovat znalostní materiály, nástroje a školicí aktivity.


Number: 2022(VIII) WG-7 – Status: Průběžně – Period: 2022 – Topic: Průřezové nástroje a přístupy - Tags: good practice , enforcement , Waste Shipments Directive , soil

Subscribe to our newsletter