IMPEL Logo

Propojení směrnice o průmyslových emisích (IED) a nařízení REACH, fáze I a II

2013 - 2014

Dokončeno

Popis a cíle projektu

Fáze I

Ve směrnici o průmyslových emisích (IED) je mnoho odkazů na nebezpečné látky a rizika z nich plynoucí. V důsledku toho je vhodné prozkoumat:

  • zda mohou být požadavky/povinnosti podle nařízení REACH užitečné pro povolovací a kontrolní činnost;
  • jaké změny ve formátech nařízení REACH pro registraci, žádosti o povolení by byly možné, aby byly ještě více kompatibilní a poskytovaly přidanou hodnotu pro povolování a inspekci IED,
    jaké důsledky (včetně pozitivních účinků) mají požadavky nařízení REACH pro povolovací a inspekční činnosti a
  • jak zlepšit součinnost a doplňkovou povahu těchto dvou právních předpisů.

Tento projekt zkoumal následující otázku: Jak povinnosti vyplývající z nařízení REACH zasahují do zákonných povinností IED týkajících se povolování a inspekcí?

Fáze II

Zhodnocení vzájemných vazeb nařízení REACH s nařízením IED během první fáze projektu ukázalo, že následní uživatelé/provozovatelé mohou v mnoha různých situacích využívat informace vytvořené podle nařízení REACH a IED pro zajištění souladu s různými právními předpisy. Je třeba zvýšit informovanost a poskytnout všem aktérům, kteří hrají roli v otázkách křížových právních předpisů, pokyny a nástroje, jak se s těmito synergiemi vypořádat a jak je využívat. Bylo proto doporučeno uspořádat k této problematice seminář.

V roce 2014 se projekt IMPEL na téma “Propojení směrnice o průmyslových emisích (IED) a nařízení REACH” (II) zaměří na zvyšování povědomí o propojení nařízení REACH s IED na úrovni orgánů a jeho prostřednictvím nepřímo i na úrovni provozovatelů.

Výstupem projektu je zpráva, která obsahuje:

  • přehled nástrojů a pomůcek týkajících se chemických látek, které existují pro nakládání s položkou v povolovacích řízeních;
  • definici souboru údajů o chemických látkách, které jsou potřebné pro žádosti o povolení;
  • doporučení postupu, jak se vypořádat s povinností používat méně nebezpečné látky;
  • identifikované poradenské materiály a osvědčené postupy;
  • doporučení.

 

Number: 2013/09 - 2014/10 – Status: Dokončeno – Period: 2013 - 2014 – Topic: Průmysl a ovzduší - Tags:

Subscribe to our newsletter